Tilläggsutbildning i Hästunderstödda insatser – Aktivitet - THIA

Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning Hästsportens folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1 år 35 veckor
 • Ansök senast:
  15 april 2023
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning

För yrkesverksamma inom hälso/sjukvård, skola/fritidsverksamhet alt. socialt/psykosocialt arbete eller motsv. med intresse av att använda hästar och dess miljö som resurs vid Hästunderstödda insatser.

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Se hemsida

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 11 sep 2023 - 14 jun 2024

Träffar:
6 obligatoriska träffar

Plats för kursen: Wången

Kostnader: Se hemsida

Kontakt: Ulrika Backan

Telefon: 070-562 87 77

E-post:
ulrika.backan@wangen.se

Tilläggsutbildning i Hästunderstödda Insatser – inriktning aktivitet är en tilläggsutbildning för personer med en grundprofession som behandlings/socialpedagog, fritidsledare/fritidspedagog eller motsvarande utbildning i användandet av hästen och dess närmiljö i sin yrkesutövning. Hästen och dess närmiljön används inom Hästunderstödda Insatser som en resurs för att effektivisera en insats inom vård, skola eller psykosocialt arbete. Andra användningsområden är inom integration och kriminalvård. Målgruppen för utbildningen är personer som arbetar vid till exempel HVB hem, är fritidsledare eller arbetar inom integrationsverksamhet och som vill arbeta med hästen och dess närmiljö. I kursen ingår också APL, arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll och syfte:
Syftet med kursen är att deltagarna skall få grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper om hästens som biologisk varelse och dess närmiljö. Egen färdighet i grundläggande ridning och körning ingår i kursen och anpassas efter deltagarnas förkunskaper. Deltagarna ska även få en inblick i Hästunderstödda insatser och dess olika syften och områden. Målsättningen är att deltagarna efter genomförd kurs ska kunna utföra praktisk tillämpning inom hästunderstödda aktiviteter på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Deltagarna ska även ha god kunskap om de senaste rönen inom Hästvälfärd för att kunna använda detta i tillämpningen.

APL kan förläggas individuellt enligt önskemål från deltagarna. Det ingår också studiebesök och auskultationer på egen hand.

 

Hästsportens folkhögskola

Vi vill i folkhögskolemässiga former, tillsammans med verksamma inom rid-, trav- och galoppsporterna, utveckla, planera och genomföra utbildningar som svarar mot de krav som de studerande och huvudmännen ställer. Vi vill aktivt medverka till ökad allmänbildning, kunskap och medvetenhet, med speciell inriktning mot samspelet mellan människa och häst, samt angränsande intresseområden. Skolan har verksamhet runt om i landet. Boende finns på Strömsholm och på filialen i Wången.

Läs mer om skolan

Postadress:
Hästsportens folkhögskola
Ridsportens Hus
734 94 Strömsholm

Telefon: 0220-430 75
E-post: info@hastsportensfolkhogskola.se
Webbadress: http://www.hastsportensfolkhogskola.se/