Allmän kurs Grund på folkhögskola är utbildningen för dig som vill uppnå behörighet för vidare studier på gymnasial nivå eller arbete.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du ska ha kunskaper motsvarande SFI-D samt medverka vid en intervju.

Kostnader: Själva kursen är kostnadsfri men du betalar en obligatorisk terminsavgift på 500 kr som används till studieresor, studiematerial, försäkring, programlicenser och skolgemensamma aktiviteter.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 12 aug 2019 - 13 dec 2019

Kontakt:
Cina Aronsson

Telefon: 070-320 90 48
E-post:
cina.aronsson@vfhsk.se

Allmän kurs Grund på folkhögskola är utbildningen för dig som vill uppnå behörighet för vidare studier på gymnasial nivå eller arbete. Du som har eller inte har tidigare studier på grundskolenivå kan nå din behörighet på ett år upp till två år beroende på tidigare erfarenheter. Tillsammans med dina lärare och mentorer bygger du din studiegång på folhögskolan utfrån dina förkunskaper och mål.

Skolan ligger lång fram när det gäller data och informations- och kommunikationsteknik. Datorn avänds som ett naturligt hjälpmedel i undervisningen. Som arbetsverktyg får du låna en dator av skolan under studietiden.

Grupparbeten, gruppdiskussioner och gruppredovisningar är en del av arbetssättet. Även temadagar är vanligt förekommande. Det kan vara friluftsdagar, idrottsdagar, teater, föreläsningar, studiebesök m.m.

Du studerar på heltid och har 25 lärarledda/planerade klocktimmar per vecka. Ytterligare 5 timmar per vecka är tid för handledning och mentorssamtal.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.vfhsk.se