Allmän kurs distans

Ansök nu

Allmän kurs på distans är utbildningen för dig som vill uppnå grundläggande behörighet för vidare studier eller arbete. Du studerar hemifrån med hjälp av dator och Internet.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs, Distanskurs

Träffar:
Inga obligatoriska träffar

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år beroende på förkunskaper och kursval

Ansök senast: 15 maj 2022

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Grundskola eller motsvarande

Kostnader: Själva kursen är kostnadsfri men du betalar en obligatorisk terminsavgift på 250 kr som används till studiematerial, försäkring och skolgemensamma aktiviteter.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 15 aug 2022 - 16 dec 2022

Kontakt:
Lars Forsmark

Telefon: 070-255 40 97
E-post:
lars.forsmark@vfhsk.se


OBS!
Ansök senast
15 maj 2022

 Du får en inledande introduktion i Ping Pong, kommunikationssystemet som används i kursen.

Utbildningen är anpassad för vuxna och ger en bred allmänbildning. Godkänd allmän kurs ger grundläggande behörighet för högskolestudier. Du läser gymnasiegemensamma ämnen som svenska, engelska, samhällskunskap, religion, matematik, naturkunskap och historia. Särskild behörighet kan i vissa fall ges. Tillsammans med lärarna utformar de studerande kursernas innehåll.

Tillsammans med din mentor planerar du din studiegång på folkhögskolan. Du som har tidigare studier på gymnasienivå gör din planering efter validering av dina tidigare studier. Du som på detta sätt kompletterar tidigare studier kan nå grundläggande behörighet på ett eller två år. Du studerar utifrån dina egna förkunskaper och förutsättningar. Kursen kräver god självdisciplin på grund av att det i hög grad är du själv som organiserar dina studier.

Grupparbete och gruppredovisningar är en del av arbetssättet. Som kursdeltagare upplever du påtagligt dina egna och gruppens framsteg, något som inte bara stärker självkänslan utan också gruppkänslan. Förutom ämnesstudierna läser vi också ofta i ämnesövergripande studier. Det kan handla om temaveckor, föreläsningar eller större projektperioder. Studier på folkhögskola leder inte bara till ökade kunskaper utan också till ökat självförtroende och ansvarstagande.

För att gå kursen behöver du:
* Dator med internetuppkoppling
* Headset med mikrofon
* Webbkamera
* Kunna vara uppkopplad minst två gånger per dygn, och minst fem dagar i veckan. Mycket av skolarbetet kan dock göras då man är nedkopplad.

Skolträffar och videomöten

Kursen har inga obligatoriska skolträffar, men frivilliga träffar förekommer, t.ex. museibesök. Videomöten kan förekomma i undervisningen.