Att göra scenkonst - Teaterpedagogutbildning

Ansök nu

Att göra scenkonst - en kurs om scenkonstens alla delar från idé till färdig produktion, som kan läsas 1-3 år. Du kan läsa hela kursen eller enstaka delkurser var för sig.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: Ej angivet

Längd: 1-3 år 25-100%

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du måste ha fyllt 18 år. Det är bra om du har tidigare erfarenhet av scenkonst.

Kostnader: En serviceavgift på ca 1000 kr per termin.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 22 aug 2022 - 9 jun 2023

Kontakt:
Anders Olsson, Studierektor

Telefon: 073-0303760
E-post:
anders@kulturreservatetsfhs.se


Att göra scenkonst är en utbildning där vi arbetar med kollektiva konstprocesser och skapar tillsammans. Vi lär oss grunderna för scenkonst, skådespeleri, regi, kropp, form, musik, dans, drama, komedi och mycket mera. Vi lär oss också om scenkonstens teori och historia. 

Kursen är intensiv och bygger på deltagarnas vilja att skapa tillsammans med andra. Vi använder scenen för att utveckla våra berättelser genom att tala, sjunga, agera och dansa. Vi utvecklar friheten att uttrycka oss och göra scenen till vår.

Vi lär oss också alla praktiska delar av scenkonsten alltifrån teknik, scenografi och produktion till ekonomi, budgetering och planering och avslutar kursen med att organisera en turné.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter avslutad utbildning kommer deltagaren att ha kunskaper och färdigheter i kroppsmedvetenhet, improvisation, skådespeleri, dans, metod, scenisk framställning, regi, produktion, ljud- och ljusteknik, ljud-, ljus- och musikinstallationer, scenografi, scenkonstens organisation samt grundläggande kunskaper om dramats historia och teori.