• Studietakt:
  25%
 • Längd:
  1-3 år
 • Ansök senast:
  Löpande
 • Kurstyp:
  Profilkurs

Bygga by är en kurs för dig som är intresserad av att få nya perspektiv på landsbygden, dela med dig av dina erfarenheter och möta andra som är engagerade i sin trakt.

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du måste ha fyllt 18 år.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 9 jan 2023 - 9 jun 2023

Plats för kursen: Undervisningen bedrivs på Riddarhyttans skola, Skolvägen 5, 739 93 och på Skräppbo skola, 739 93 Riddarhyttan.

Kostnader: 1000 kr per termin för material och försäkringar. Utöver det tillkommer kostnad för inköp av kurslitteratur och annat material.

Kontakt: Anders Olsson, Studierektor

Telefon: 073-0303760

E-post:
anders@kulturreservatetsfhs.se

Bygga by är en kurs för dig som är intresserad av att få nya perspektiv på landsbygden, dela med dig av dina erfarenheter, möta andra som är engagerade i sin trakt, reflektera kring vilka berättelser och kraftfält som påverkar platsen där du bor och lära dig mer om metodutveckling, lokal ekonomi och verktyg för lokal utveckling. Kursen riktar sig till dig som är engagerad i lokalt utvecklingsarbete inom föreningsliv, näringsliv, offentlig förvaltning eller som privatperson.

Kursen Bygga by genomförs i en kombination av plats- och distansutbildning. En gång varje månad träffas vi under ett temabaserat heldagsseminarium någonstans i Bergslagsområdet. 4 av träffarna är förlagda till Riddarhyttan.

Vid varje träff sätter vi fokus på ett specifikt temaområde som rör glesbygds- och landsbygdsutveckling. Vi gör det tillsammans med inbjudna föreläsare från akademi, bygderörelse, landsbygdsorganisationer.

Mellan träffarna har du ett projekt som du arbetar med. Det kan vara knutet till konkret utvecklingsarbete på din hemmaplan eller ett delämne som du vill fördjupa dig i. I slutet av läsåret redovisas alla projekt för kursdeltagarna. Din redovisning kan också ske i ett större sammanhang.

Kursen kommer också att erbjuda tillfälle till tankesmedjor där vi diskuterar en specifik verksamhetsidé som är under utveckling.

Bygga by kommer bland annat att ta upp följande teman: Betydelsen av plats, Platsens berättelser och kulturarv, Föreställningar om landsbygd och glesbygd, Platsens ekonomi, Plats och politik, Plats och demokrati, Livskvalitet, Infrastruktur, Platsen i en global värld, Platsens roll i klimat och samhällsförändring.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://kulturreservatetsfhs.se/kurser-3/bygga-by-1/

Botkyrka folkhögskola, filial Kulturreservatet i Riddarhyttan

Kulturreservatets folkhögskola finns i Riddarhyttan, precis på gränsen mellan Örebro och Västmanlands län. Vi ägnar oss åt vuxenutbildning där deltagare kan gå på grundskole- och gymnasienivå. Kulturreservatets folkhögskola är också en folkhögskola som sätter frågor kring landsbygdsutveckling och kultur högt på agendan. 

Läs mer om skolan

Postadress:
Botkyrka folkhögskola, filial Kulturreservatet i Riddarhyttan
Skräppbo skola
739 93 Riddarhyttan

Webbadress: https://kulturreservatetsfhs.se/