Kulturreservatets folkhögskola i Riddarhyttan presenterar en ny scenkonstutbildning!

ATT • GÖRA • SCENKONST är en stimulerande och utmanande heltidsutbildning med kursstart januari 2021, som kan läsas 1-3 år. Kursen riktar sig till skådespelare, dansare eller andra scenkonstnärer som vill arbeta projektinriktat och gränsöverskridande. Du kan vara professionell eller amatör men bör ha erfarenhet av scenkonst. Om du avslutat estetiskt program på gymnasiet kan denna kurs vara en bra fortsättning.

I kursen får du genom praktiskt arbete och gemensamma erfarenheter utveckla dina förmågor inom olika typer av scenkonst och alla delar av scenproduktion. Du får lära dig metoder för att arbeta med och utveckla föreställningar. Du får medverka i dramaprojekt där teater, dans, musik, ljud, installationer och andra sceniska uttryck blandas. Du får vara med att skapa ett verk eller föreställning som bygger på ett tema vi kommer överens om och historier som just du bär på. Därutöver får du också kunskaper i regi och konstproduktion, hur man utvecklar och organiserar kulturell verksamhet och hur man kan arbeta för egen försörjning inom det konstnärliga fältet.

Jonas Engman, huvudlärare, om kursen:

”Vi lär oss grunderna för scenkonsten, skådespeleri, regi, kropp, form, musik, dans, drama och komedi. Vi använder scenen för att utveckla våra berättelser tillsammans genom att tala, sjunga, agera och dansa. Vi utvecklar friheten att uttrycka oss, att ge oss rätten till scenen”.

Antagning pågår - Välkommen med din ansökan

https://www.kulturreservatetsfhs.se/kurser-3/att-gora-scenkonst/index.html