Allmän kurs -ýrkesinriktning utemiljöskötsel

Ansökan stängd

Allmän kurs -ýrkesinriktning utemiljöskötsel

Angered folkhögskola

Ansökan stängd

Skulle du vilja jobba utomhus?
I den här  terminskursen får du lära dig att sköta offentliga utemiljöer som parker och bostadsområden. 
Du får till exempel hantera viktiga redskap som gräsklippare och grästrimmer. Lära dig de vanligaste växterna du stöter på i skötseljobbet.
Hälften av tiden arbetar du med ämnena svenska, naturkunskap och samhällskunskap utifrån teman som rör utemiljöskötsel.
En allmän kurs som är behörighetsgivande och kan byggas på med flera terminer av allmän kurs.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd:

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du måste ha fyllt 18 år eller fyller 18, året du börjar läsa. Du ska vara klar med Sfi D. Du kallas till intervju.

Kostnader: En materialavgift på 600 kr per termin som täcker en del kursmaterial, kopiering samt försäkring.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 16 aug 2021 - 17 dec 2021

Plats för kursen: Angereds Gård 1, 424 56 Gunnilse, Sverige

Kontakt:
Anja Ten Siethoff

Telefon: 0700 46 18 17
E-post:
anjaten.siethoff@angeredfhsk.se


Under terminen arbetar vi praktiskt med skötsel på Angereds gård. Här finns gräsytor, perennplanteringar, häckar, hårdgjorda ytor och buskage.

Bland annat får du lära dig att viss skötsel sker en särskild tid på året och hur man vet det. Hur och vad som gäller för att köra en gräsklippare. Vi går igenom varför jord är viktigt och vad biologisk mångfald innebär. Den här kombinationen av praktisk och teoretisk kunskap ger dig förutsättningar att klara skötseljobbet. 

Kontakten med framtida arbetsgivare är viktig och under kursen har du praktik på t.ex. ett bostadsbolag eller kyrkogårdsförvaltning. 
Vi omges av Lärjeåns särskilt vackra miljöer som är naturreservat och vi nyttjar närmiljön så mycket vi kan.
Ansök till kursen om du är du intresserad av skötsel, växter och maskiner samt att du vill kombinera praktiskt arbete med de allmänna ämnena svenska, naturkunskap och samhällskunskap.

En allmän kurs som är behörighetsgivande och kan byggas på med flera terminer av allmän kurs.

 
Antagningsvillkor: För att kunna söka kursen måste du ha fyllt 18 år. Du kommer att kallas till en intervju efter att du skickat in din digitala ansökan.

Om du har svenska som andraspråk så ska du ska vara klar med motsvarande Sfi D för att klara språknivån i kursen.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.angeredfolkhogskola.se/utemiljöskötsel