Angered Författarskola - distans

Ansökan stängd

Angered Författarskola - distans

Angered folkhögskola

Ansökan stängd
Kursen vill inspirera dig att se din egen röst som litteratur i sitt blivande. Vi för tillsammans ett pågående samtal om vad litteratur är & kan bli, hur vi är i den & hur vi förhåller oss till den.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
15 obligatoriska träffar

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: VÄLJ SEDAN 1 AV DESSA 3 ALTERNATIV ATT SKICKA MED: -Egna texter, ca 5-10 sidor. -En skiss eller idé, ett synopsis till ett skrivprojekt -Du kan också ladda upp ljudfil, video eller med prov på ditt arbete(om du arbetar med spoken word till exempel)

Kostnader: En avgift på 600 kronor per termin, som används till att delvis bekosta studiebesök, deltagarförsäkring, klassuppsättningar av läromedel och kopiering. Kostnader för kurslitteratur tillkommer.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 16 aug 2021 - 4 jun 2021

Plats för kursen: Kultivatorgatan 3, Angered Centrum

Kontakt:
Jesper Brygger

Telefon: 031-48 34 44
E-post:
jesper.brygger@angeredfhsk.se


Fler kurser inom: Skriva , Prosa , Poesi , Manus , Biografi

Vi verkar i samarbete med olika arrangörer och aktörer i Angered. Kursen ges i samverkan med Akademin Valand/Litterär gestaltning vid Göteborgs universitet som bidrar med gästlärare.

 • Kursen är en distanskurs på heltid och studiemedelsberättigad.
 • Vi har schemalagda tvådagarsträffar varannan vecka (cirka 20 träffar under hela året). Det är viktigt att du är förberedd på att kursen går på heltid; du förväntas lägga ner motsvarande tid.
 • Under de obligatoriska träffarna har vi textsamtal, som utgör själva grunden för kursen. Textsamtalen görs under ledning av lärare och i grupp. Där får du respons på dina egna texter, samt ger respons på de andras texter.  
 • Mellan träffarna ägnar du dig åt ditt eget skrivande, samt läser och förbereder respons på de andras texter, samt läser andra texter.
 • Vi är också med i, samt anordnar uppläsningar. Vi gör skrivövningar, läser litteratur och samtalar om den. Vi går på seminarier och workshops under kursen.
 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs


 • har teoretisk och praktisk kunskap om skrivandets praktik, hantverk och process.

 • har erfarenhet av textsamtalet som kritiskt tänkande verksamhet.

 • har utvecklat din känslighet och kritiska blick inför den konstnärliga litterära texten, både din egen och andras.
 • med gruppens stöd och lärarnas pedagogiska vägledning ha inspirerats till att hitta din egen röst och bli medveten om den egna textens styrkor och svagheter.

 • har anordnat och medverkat i uppläsningar.

 • kan läsa och samtala självständigt och kollektivt kring litteratur.

 • har medverkat i författarbesök.

 • har uppnått en medvetenhet kring frågeställningar som rör skrivande, litteratur och berättande kopplat till ansvar och erfarenhet samt litterär gestaltning

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.angeredfolkhogskola.se/angeredförfattarskola