Angereds Teaterskola

Ansökan stängd

En intensiv och grundläggande skådespelarkurs där målet är att din kropp, röst, närvaro, uppmärksamhet, spontanitet och kreativitet utvecklas.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du blir kallad till antagningsprov i maj efter att ha skickat in ansökan. Svenska Grund (SASG) behöver du ha läst för att söka kursen, vad gäller svenska nivå. Du behöver inte ha fullständig gymnasiebehörighet. Från 18 år och uppåt.

Kostnader: En avgift på 600 kr/termin för studiebesök, försäkring m.m.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 16 aug 2021 - 3 jun 2022

Plats för kursen: Högaffelsgatan 12-16, Angereds Centrum

Kontakt:
Mina Nadolski Friberg

Telefon: 0706-479416
E-post:
mina.nadolski@angeredfhsk.se


Under handledning arbetar du i olika sceniska block med grundläggande träning i improvisation och sceniska projekt. På våren medverkar du i en offentlig produktion på Angereds Teaters scen.

Efter genomförd kurs ska du ha utvecklat din:

 • förmåga att ge och ta emot impulser, bejaka
 • förmåga att observera och fantisera
 • medvetenhet om din kropps och rösts möjligheter och   uttryckspotential
 • förmåga att göra en rollanalys: att driva inre/yttre hinder, vilja, medel och aktion
 • förmåga att kunna gestalta utifrån manus och regi
 • förmåga att uttrycka ditt personliga sceniska uttryck som skådespelare
 • att utveckla och fördjupa förmågan till fysisk gestaltning i scenkonst 
 • förmåga att diskutera och analysera din egen och andras skapandeprocess
 • förmåga till självinsikt och ett vidgat intresse för sceniskt arbete
 • förståelse för motspelarens och ensemblens betydelse
 • kunskap om teaterns historia och funktion i samhället
 • kunskap om olika sceniska framställningsprocesser
 • förståelse för hur du kan utvecklas vidare inom de ämnen som ingår i kursen

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.angeredfolkhogskola.se/angeredteaterskola