Allmän kurs - Människan

Ansök nu

Allmän kurs - Människan

Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Ansökan öppnar snart

Kursen täcker ämnen som krävs för att erhålla grundläggande behörighet för vidare studier. Kursen är till för dig som saknar en fullständig gymnasieutbildning. 

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: löpande

Ansökan öppnar: 15 feb 2022

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Svenska som andraspråk/svenska grund eller motsvarande kunskaper.

Kostnader: 500 kr/termin

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 15 aug 2022 - 9 jun 2023

Kontakt:
Agnes Tångvik

Telefon: 031-711 91 91
E-post:
mail.afig@vsaf.nu


OBS!
Ansökan öppnar
15 feb 2022

Allmän kurs på gymnasienivå

Människan - Samhället - Världen

I våra lokaler på femte våningen på Järntorget 7 bedriver AFiG allmän kurs med samhällsinriktning.

På våra allmänna kurser finns ämneskurser som motsvarar gymnasieskolans samhällskurser. Allmän kurs har tre olika inriktningar; Människan, Samhället och Världen.  Vilken ingång du läser beror på vad du studerat tidigare och vilka behörigheter du behöver. 

Varje kurs är ett läsår. Hur många år du behöver studera för att bli färdig med gymnasiestudier (1, 2 eller 3 år) beror på vad gjort tidigare i livet (studier och arbete). 

Gemensamt kursupplägg för alla inriktningar

Svenska, engelska och matematik läser du nivågrupperat tillsammans med övriga deltagare på allmän kurs. Övrig tid läser du i sammanhållen grupp i tematiserade studier utifrån vilken inriktning du valt. Gemensamma temadagar/temaperioder och friluftsdagar beslutas av skolans kommittéer. I kursen kommer det även att finnas möjlighet att ge de deltagare som behöver extra hjälp med sina studier.

Kostnader: Materialkostnad inkl. försäkring: 1000 kr/läsår. Kurslitteratur ingår ej.

Inriktning Människan 

Vi fokuserar på olika epoker i europeisk historia i relation till resten av världen och rör oss mellan dåtid och nutid. Ämnen som hur människan blev människa, migration, kolonialism, slaveri, industrialisering och klassamhälle. 

Vi studerar demokratins framväxt genom folkrörelsernas etablering samt utveckling av politiska ideologier. Kursen omfattar även hur människor skapar sin identitet, relationen mellan individ och grupp samt relationen mellan olika grupper genom historien. Vi studerar även olika förhållningssätt till etik och moral genom historien. Fokus ligger på socialt hållbar utveckling gnom mångfald, mänskliga rättigheter och människor olika sätt att se världen utifrån olika religioner och livsåskådningar. 

Allmän kurs ger möjlighet till behörighet i Svenska, Engelska och Matematik. Kursen Människan ger dessutom möjlighet till behörighet i Historia 1a1+1a2 (1b) och Religion 1.