Allmän kurs - Människan

Behörighetsgivande kurs Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1 år 1-3 år
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Behörighetsgivande kurs

Kursen täcker ämnen som krävs för att erhålla grundläggande behörighet för vidare studier. Kursen är till för dig som saknar en fullständig gymnasieutbildning. 

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Svenska som andraspråk/svenska grund eller motsvarande kunskaper.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 17 aug 2022 - 9 jun 2023

Kostnader: 500 kr/termin

Kontakt: Agnes Tångvik

Telefon: 031-711 91 91

E-post:
mail.afig@vsaf.nu

Allmän kurs på gymnasienivå

Människan - Samhället - Världen

I våra lokaler på femte våningen på Järntorget 7 bedriver AFiG allmän kurs med samhällsinriktning.

På våra allmänna kurser finns ämneskurser som motsvarar gymnasieskolans samhällskurser. Allmän kurs har tre olika inriktningar; Människan, Samhället och Världen.  Vilken ingång du läser beror på vad du studerat tidigare och vilka behörigheter du behöver. 

Varje kurs är ett läsår. Hur många år du behöver studera för att bli färdig med gymnasiestudier (1, 2 eller 3 år) beror på vad gjort tidigare i livet (studier och arbete). 

Gemensamt kursupplägg för alla inriktningar

Svenska, engelska och matematik läser du nivågrupperat tillsammans med övriga deltagare på allmän kurs. Övrig tid läser du i sammanhållen grupp i tematiserade studier utifrån vilken inriktning du valt. Gemensamma temadagar/temaperioder och friluftsdagar beslutas av skolans kommittéer. I kursen kommer det även att finnas möjlighet att ge de deltagare som behöver extra hjälp med sina studier.

Kostnader: Materialkostnad inkl. försäkring: 1000 kr/läsår. Kurslitteratur ingår ej.

Inriktning Människan 

Vi fokuserar på olika epoker i europeisk historia i relation till resten av världen och rör oss mellan dåtid och nutid. Ämnen som hur människan blev människa, migration, kolonialism, slaveri, industrialisering och klassamhälle. 

Vi studerar demokratins framväxt genom folkrörelsernas etablering samt utveckling av politiska ideologier. Kursen omfattar även hur människor skapar sin identitet, relationen mellan individ och grupp samt relationen mellan olika grupper genom historien. Vi studerar även olika förhållningssätt till etik och moral genom historien. Fokus ligger på socialt hållbar utveckling gnom mångfald, mänskliga rättigheter och människor olika sätt att se världen utifrån olika religioner och livsåskådningar. 

Allmän kurs ger möjlighet till behörighet i Svenska, Engelska och Matematik. Kursen Människan ger dessutom möjlighet till behörighet i Historia 1a1+1a2 (1b) och Religion 1. 

 

 

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://a-folkhögskolorna.se/kurs/allman-linje/inriktning-samhallet/

Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Vi vill ge kunskaper för engagemang i samhällsfrågor och för fackligt, politiskt och kulturellt arbete. Vi vill ge en bred allmänbildning och främja personlig utveckling i en miljö där människor i olika åldrar och med skiftande erfarenheter möts. Vi vill se fler aktiva samhällsmedborgare.

Läs mer om skolan

Postadress:
Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg
Järntorget 7 och Andra långgatan 29
413 04 Göteborg

Telefon: 031-711 91 91
E-post: mail.afig@vsaf.nu
Webbadress: http://www.a-folkhögskolorna.se/

Vi får hjälp att nå våra mål och det känns jättebra

Hiba och Samia går Allmän kurs på både grund- och gymnasienivå på en folkhögskola i Biskopsgården i Göteborg. Båda har tidigare testat andra utbildningsformer men trivs på folkhögskola där de får utforska flera ämnen samtidigt i en gemensam grupp.

Läs hela artikeln