Kvinnlig Ledarutbildning - Ledarutveckling

Ansök nu

Kvinnlig Ledarutbildning - Ledarutveckling

Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen


Ansök nu

För en kraftfull och energisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en viktig del.

Kvinnlig Ledarutbildning - Ledarutveckling är en cirka 6 månader lång processutbildning som arrangeras i samverkan med LO-distriktet i Västsverige.

Kursen ger deltagarna en möjlighet att byta erfarenheter och delge varandra kunskaper samt ett brett nätverk och vänner för livet!

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
5 obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd:

Ansök senast: 12 aug 2021

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Kontakta ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu för information.

Kostnader: 5 000 kronor (kost, logi och material)

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Nej

Kurstid: 16 aug 2021 - 28 jan 2022

Kontakt:
Ann-Charlotte Hernborg

Telefon:
E-post:
ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu


OBS!
Ansök senast 12 aug 2021

ALLMÄNT OM KURSEN:

Kvinnlig Ledarutbildning - Ledarutveckling är en distanskurs för förtroendevalda kvinnor inom LO-kollektivet som vill stärka sin roll i sitt uppdrag på arbetsplatsen och även på fritiden. 

Kursen går på distans och är uppdelad i 3 block - Jämlikt bemötande, Kroppsspråk och retorik samt Utvecklande ledarskap och en uppföljningsdag. Varje block består av ett internat där förberedande kursuppgifter och avslutande kursuppgifter ska genomföras. Som verktyg i kursen använder vi den digitala lärplattformen PingPong. 

FÖRKUNSKAP:

Grundläggande förtroendemannautbildning som Vald på jobbet eller Arbetsplatsombudsutbildningarna. Minst ett års erfarenhet i det fackliga uppdraget.

KURSTID OCH TIDSÅTGÅNG:

Hösttermin 2021: 16 augusti - 17 december
Vårtermin 2022: 3 januari - 28 januari

INTERNATTILLFÄLLE:

Internaten och dagsträffen genomförs på Viskadalen Kurs & Konferens om inget annat anges.

Internat 1: 20 september klockan 18.00 - 22 september
Jämlikt bemötande

Internat 2: 18 oktober klockan 18.00 - 20 oktober
Kroppsspråk och retorik 

Internat 3: 15 - 17 november
Utvecklande ledarskap, UL

Dagsträff 1: 15 december
Uppföljning av Utvecklande ledarskap, UL

Dagsträff 2: 24 januari 2022 i Göteborg

Max antal deltagare: 16 stycken

INNEHÅLL:

  • Jämlikt bemötande
  • Härskarteknik
  • Att tala inför grupp
  • Att utveckla sig själv och att utvecklas tillsammans
  • Ledarskap 

MÅL:

  • Bygga nätverk
  • Stärka rollen som förtroendevald
  • Hitta balans i rollen som förtroendevald
  • Identifiera härskartekniker och få verktyg att bemöta härskartekniker 
  • Utveckla eget ledarskap och lära coachande ledarskap

PEDAGOGISK IDÉ:

Kvinnlig Ledarutbildning - Ledarutveckling bygger på folkrörelsepedagogiken som är inkluderande och demokratisk till sin natur. Den är en idé om att alla människor oavsett bakgrund och studieerfarenhet bär på kunskaper värda att dela med andra. Metodiken är lärstilsvarierad med stort fokus på gruppdiskussioner och reflektion. Gruppen står för en gemenskap och en större samlad kunskap än den enskilde individen. Delaktighet och inflytande är centralt.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://xn--a-folkhgskolorna-swb.se/kurs/kll21-22/