Allmän kurs Inriktning Omvärldsanalys

Axevalla folkhögskola


Ansök nu
För dig som är intresserad av utvecklingen i det globala samhället, internationella relationer, samt vill utveckla ett tvärvetenskapligt synsätt för att kunna analysera globala förändringar.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Kostnader: serviceavgift sek 100 per vecka; kompendier, tillgång datorer/internet/skolans bussar, klasskassa, infofika mm

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 26 aug 2019 - 29 maj 2020

Kontakt:
Richard Shorter

Telefon: 0511-26980
E-post:
info@axevalla.fhsk.se

Studierna syftar till att

 • Ge grundläggande kunskap om världen i ett historiskt och framtida perspektiv
 • Studera och analysera de av FN uppsatta mänskliga rättigheterna
 • Öka din kunskap om politiska förändringar såväl nationellt som internationellt
 • Uppnå behörigheter för vidare studier och öka din förståelse för deltagande i det demokratiska samhället

För dig som

 • Har minst ett år på gymnasiet/komvux eller folkhögskola
 • Har behörighet i Svenska 1 eller motsvarande
 • Vill uppnå behörigheter för vidare studier
 • Är intresserad av utvecklingen i det globala samhället
 • Är intresserad av kulturer i andra länder

Inriktningens delar/profilämnen

 • Grundläggande kunskap om våra världsdelar, belysa Europas roll i världen, såväl internt som i relation till de andra världsdelarna.
  Grundläggande kunskap om kultur, traditioner och levnadsvillkor i olika delar av världen.
  Olika länder och kulturers relationer till varandra historiskt och nutida, samt kopplingen däremellan.
  Söka förståelse för världens konflikter och det globala samhällets utmaningar ur olika perspektiv.
 • Delarnas karaktär utformas av deltagarna och deras önskemål samt aktuella händelser.
 • Möjlighet till studieresa med delvis egen finansiering.
 • Kursinnehåll gymnasiegemensamma och tillvalsämnen
 • Möjligheter att välja tillvalsämnen och särskilda behörighetskurser finns.

Du ges möjlighet att läsa gymnasiegemensamma ämnen för att uppnå behörighet för vidare studier. Dessa ämnen innefattar svenska, engelska, matematik, naturkunskap, samhällskunskap, religion och historia.

Anmälningsblankett att ladda ner

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Grundläggande kunskap om våra världsdelar, Europas roll i världen, såväl internt som i relation till de andra världsdelarna. Grundläggande kunskap om kultur, traditioner och levnadsvillkor i olika delar av världen. Olika länder och kulturers relationer till varandra historiskt och nutida, samt kopplingen däremellan. Förståelde för världens konflikter och det globala samhällets utmaningar ur olika perspektiv.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://axevalla.fhsk.se