Fritidsledarutbildning 2 år

Ansökan stängd

Fritidsledarutbildning 2 år

Axevalla folkhögskola

Ansökan stängd

Vill du utveckla människor, lyfta fram fritidens värde och möjligheter för människors välbefinnande? Studera då till fritidsledare på Axevalla folkhögskola med en hälsofrämjande profil

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: 3 årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola och med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2. Lämplighet för yrket som är styrkt genom referenser från relevant erfarenhet för yrkeksområdet

Kostnader: serviceavgift sek 100 per vecka; kompendier, tillgång datorer/internet/skolans bussar,klasskassa, infofika mm

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 9 aug 2021 - 26 maj 2023

Kontakt:
Åsa Johansson

Telefon: 0511-26980 073 390 79 77
E-post:
info@axevalla.fhsk.se


Fler kurser inom: Fritidsledare

För dig:

 • som är minst 18 år
 • som är intresserad av hälsofrämjande arbete
 • som har behörighet för yrkeshögskola, med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2
 • som har lämplighet för utbildningen och yrket som är styrkt genom referenser från erfarenhet av fritidssektorn eller annan relevant yrkeserfarenhet

Fritidsledarutbildningen syftar till att:

 • ge en kvalitativt god utbildning för arbete inom fritidssektorn och skola
 • ge kunskap om olika sätt att främja hälsa och stärka individen
 • ge kunskap om att fungera som fritidsledare i ett dynamiskt och föränderligt samhälle

Vår profil:

 • Hälsofrämjande arbete
 • Som fritidsledare arbeta professionellt inom fritidsverksamhet i kommun, landsting, föreningar och den privata sektorn

Som en del av studierna görs en studieresa samt två friluftsresor med delvis egen finansiering.
Möjlighet att bilda en tvåspråkig undergrupp, svenska/finska, kan finnas.

Målsättningar med Axevallas fritidsledarutbildning

Fritidsledarutbildningen syftar till att:

 • ge en kvalitativt god utbildning för arbete inom LSS, äldreomsorg, fritidssektorn, projektverksamhet, förskola, skola mm.
 • ge kunskap om Sveriges minoritets- och integrationspolitik
 • ge kunskap om att fungera som fritidsledare i ett mångkulturellt Sverige

Fritidsledarutbildning leder till jobb!

Examen, diplom m.m; Utbildningsbevis utfärdas efter godkänd utbildning

Ca 95 % av de som gick ut fritidsledarutbildningen 2017 har fått jobb inom fritidssektorn, enligt Fritidsledarskolornas årliga undersökning. 80 % av dessa har tillsvidaretjänster.

Den vanligaste arbetsplatsen är inom kommunal verksamhet som fritidsgårdar och skolor. Många utbildade fritidsledare arbetar också inom olika typer av omsorgsverksamhet.

Anmälningsblankett att ladda ner

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Att besitta sådan kunskap och färdighet som krävs för att självständigt arbeta inom omrdåden där människans fria tid betonas