Socialpedagog - distans

Ansökan stängd

Utbildning för dig som vill arbeta med människor som hamnat i svårigheter, har en tro på människans inneboende kraft att utvecklas och läka, har humanistisk människosyn, vill utvecklas professionellt/personligt.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning

Träffar:
8 obligatoriska träffar

Studietakt: 100%

Längd: 2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: 3 årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola, särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2. Fyllt 25 år under antagningsåret. 2 års dokumenterad erfarenhet kopplat till yrket. Läs mer på kursens hemsida.

Kostnader: 1500:- per år för försäkring, serviceavgift(inkl. lunch vid de obligatoriska träffarna på skolan), mm. Därtill tillkommer extra utgifter för litteratur, resor och eventuellt boende.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 9 aug 2021 - 26 maj 2023

Kontakt:
Henrik Härling, henrik.harling@axevalla.fhsk.se, 0511-26980

Telefon: 0511-26980
E-post:
info@axevalla.fhsk.se


För dig

  • Som vill arbeta med människor som behöver stöd.
  • Som vill göra skillnad i det sociala arbetet för människors möjlighet till en fungerande vardag.
  • Som vill gå en utbildning som fokuserar på det mångkulturella samhället.

Är du intresserad av att hjälpa människor som hamnat i svårigheter? Har du en tro på människans inneboende kraft att utvecklas och läka? Denna 2-åriga utbildning vänder sig till dig som har en humanistisk människosyn och som vill utvecklas både professionellt och personligt. Den processen sker genom att integrera teoretisk och praktisk kunskap. Genom möten med andra, som är på samma resa, som delar med sig av sina erfarenheter och tar lärdom av andras, närmar vi oss förståelse för världen och oss själva. Detta kännetecknar folkhögskolans unika arbetssätt

Kursområden och fördjupningar

  • Samhälle och socialt arbete (sociologi, socialt arbete och religionskulturer osv.)
  • Beteendevetenskap (grupp) (socialpsykologi, gruppsykologi och pedagogik osv.)
  • Beteendevetenskap (individ) (utvecklingspsykologi, ungdomspsykologi och miljöterapi osv.)
  • Yrkesspecifika kurser
  • Vetenskapligt skrivande

Efter utbildningen/Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för socialpedagoger ser mycket bra ut och professionell kompetens inom området efterfrågas i många sammanhang. Efter fullgjord utbildning kan du t.ex. ingå i elevvårdsteam i skola. Arbeta med psykosocialt behandlingsarbete på behandlingshem, inom öppenvård, slutenvård eller i förebyggande verksamhet i kommunal, statlig eller privat regi. Som socialpedagog kommer du att arbeta med olika utsatta grupper i samhället och arbetet handlar mycket om att finnas där genom stöd och samtal.

Vår profil: Minoritets- och integrationskunskap samt hälsofrämjande arbete.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Deltagaren ska ha kunskaper, färdigheter och kompetens att arbeta professionellt inom socialpedagogiska yrkesområden så som behandlingsarbete på behandlingshem, inom öppenvård, slutenvård eller i förebyggande verksamhet i kommunal, statlig eller privat regi (t.ex skola HVB-hem m.m)

Länk till kursen på skolans webbplats
https://axevalla.fhsk.se/utbildningar/socialpedagog-distans/