Allmän kurs Inriktning hållbarhet

Axevalla folkhögskola


Ansök nu

En hållbar värld för hållbara människor. 

För dig som är intresserad av hållbar utveckling rörande miljön, det globala samhället och hos individen, samt vill utveckla ett tvärvetenskapligt synsätt för att kunna analysera begreppet hållbarhet.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: 18 dec 2020

Lediga platser: Ja

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 11 jan 2021 - 17 dec 2021

Kontakt:
Anders Larsson

Telefon:
E-post:
info@axevalla.fhsk.se

OBS!
Ansök senast 18 dec 2020

Målsättningar

Studierna syftar till att:

 • Ge grundläggande förståelse för miljöfrågor och hur dessa frågor står i relation till det ekonomiska systemet. Vidare syftar studierna till att ge en inblick i individens roll och utveckling i en ständigt föränderlig global miljö och livsmiljö. 

 • Kort sagt syftar kursen till att ge förståelse för världen som ett dynamiskt system, samt uppnå behörigheter för vidare studier.

För dig som

 • Vill uppnå behörigheter för vidare studier

 • Är intresserad av hållbarhetsfrågor

 • Är intresserad av samhällsutvecklingen

 • Vill undersöka andra samhällssystem än det nuvarande

Inriktningens delar/profilämnen

 • Grundläggande kunskap i miljö- och hållbarhetsfrågor, hur samhället formar individen och livsmiljön samt hur individen kan påverka omgivningen och sig själv. Grundläggande kunskap om alternativa samhällssystem och livsstilar. 

 • Delarnas karaktär utformas av deltagarna och deras önskemål samt aktuella händelser.

 • Möjlighet till studieresa med delvis egen finansiering.

 • Kursinnehåll gymnasiegemensammakurser och tillvalsämnen

 • Möjligheter att välja tillvalsämnen och särskilda behörighetskurser finns.

Du ges möjlighet att läsa gymnasiegemensamma ämnen för att uppnå behörighet för vidare studier. Dessa ämnen innefattar svenska, engelska, matematik, naturkunskap, samhällskunskap, religion och historia.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Grundläggande kunskap i miljö- och hållbarhetsfrågor, hur samhället formar individen och livsmiljön samt hur individen kan påverka omgivningen och sig själv. Grundläggande kunskap om alternativa samhällssystem och livsstilar.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://axevalla.fhsk.se/utbildningar/hallbarhet/