Allmän kurs Inriktning svenska som andraspråk

Ansökan stängd

Allmän kurs Inriktning svenska som andraspråk

Axevalla folkhögskola

Ansökan stängd
För dig som har svenska som andraspråk, vill läsa på grundskole- och/eller gymnasienivå, vill uppnå behörighet för vidare studier

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: SFI D eller motsvarande

Kostnader: Serviceavgift sek 100 per vecka. I det ingår kompendier, tillgång datorer/internet/skolans bussar m.m

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 10 jan 2022 - 21 dec 2022

Kontakt:
Priska Palo

Telefon: 0511-26970
E-post:
info@axevalla.fhsk.se


Studierna syftar till att:

• öka dina kunskaper och färdigheter i svenska språket

• öka dina möjligheter att studera vidare inom svenska utbildningar

• förbättra dina grundläggande kunskaper om Sverige i bl.a. samhälleligt, kulturellt, historiskt, nutida och framtida perspektiv

• öka din förståelse och delaktighet i det demokratiska samhället

• förbättra din förmåga och studieteknik samt ge behörigheter för vidare studier

Gymnasiegemensamma ämnen/Tillvalsämnen
Du ges möjlighet att läsa gymnasiegemensamma ämnen för att uppnå
behörighet för vidare studier. Dessa innefattar svenska, engelska, matematik, naturkunskap, samhällskunskap, historia- och religionskunskap.

Anmälningsblankett att ladda ner

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Ökade kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället. Stärkt studiemotivation och studieteknik. Ökad förståelse för och deltagande i det demokratiska samhället.