Allmän kurs Naturvetenskapligt basår

Billströmska folkhögskolan


Ansökan stängd

Behörighetsgivande studier i fysik, kemi, biologi och matematik. Lektioner varvas med laborationer, exkursioner, studiebesök och temastudier tillsammans med hela skolan.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: matematik B eller matematik 2b alternativt c

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 24 aug 2020 - 28 maj 2021

Kontakt:
Niclas Malmberg

Telefon:
E-post:
niclas.malmberg@vgregion.se

Naturvetenskapligt basår är en ettårig utbildning, som efter intensiva studier kan ge dig möjlighet att söka de flesta högskoleutbildningar. Utbildningar som  kan leda till yrken som exempelvis läkare, ingenjör eller veterinär.

Undervisningsformer:

På Billströmska folkhögskolan erbjuder vi många lärarledda lektionstimmar i en liten grupp. Studierna är huvudsakligen på dagtid och omfattar förutom lektioner även laborationer, exkursioner och studiebesök. 

Utbildningen är krävande. Närvaro och mycket arbete utöver lektionstid är en förutsättning. Kursen är också folkhögskolemässig med tvärvetenskapliga studier vilket innefattar ett lärande tillsammans med de övriga linjerna på skolan.

Undervisning ges i Matematik 3c, 4  och ev. 5; Fysik 1 och 2; Kemi 1 och 2 samt Biologi 1 och 2. (Motsvarar de gamla kurserna Ma C,D,E ; Fy A,B ; Ke A,B ; Bi A,B)

Förkunskaper

Grundläggande behörighet och godkänd i minst matematik kurs 2 (eller matematik B). Tag kontakt med vår studievägledare eller matematiklärare om du har äldre utbildning eller är tveksam om dina förkunskaper. Vi brukar framgångsrikt kunna lösa de flesta problem med behörigheter.

För dig som inte har grundläggande behörighet rekommenderar vi först studier på vår allmänna linje.