Musiklinjen

Ansökan stängd

Linjen har ensemblefokus med genremässig bredd inom jazz/pop/rock

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: inträdesprov

Kostnader: Serviceavgift 1700kr per termin

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 23 aug 2021 - 3 jun 2022

Kontakt:
Christian Petersén

Telefon: 0304-676570
E-post:
christian.petersen.@vgregion.se


Fler kurser inom: Pop , Rock , Jazz , Improvisation

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla dina musikaliska färdigheter i syfte att söka högre musikutbildning eller för att berika ditt fritidsmusicerande. Vi tar i första hand in deltagare som har avslutade gymnasiestudier med grundläggande högskolebehörighet.

Kursinnehåll

Huvudinstrument: Undervisningen bedrivs vanligtvis på skolan, men lärare kan också anvisas på närliggande ort som exempelvis Göteborg. I detta fall ersätter skolan dina resekostnader.
Biinstrument: Företrädesvis piano, sång eller gitarr.
Ensemblespel: Deltagarna har sin huvudsakliga hemvist i en fast ensemblekonstellation. Projektvis spelar man även i större eller mindre ensembler och fokus ligger på genremässig bredd.
Klass: Undervisning i helklass i scenisk beredskap och framställning, branchkunskap, övningsteknik, förberedelser inför sökningar till högre musikutbildning, projekt m.m.
Musikteori och gehörslära: Musiklära, analys, harmonilära, arrangering, gehörsträning och komposition. Undervisningen bedrivs nivågrupperad i smågrupper.

Kör: (HT) Vi sjunger blandad repertoar.

Musik och samhälle: En kurs som tar upp historiska och samtida samhälleliga aspekter av musik.
P2: Specialprojekt för åk 2.

Tillvalsämnen

Musikmetodik/övningsundervisning: Undervisa i musik, både individuellt och gruppvis.
Musikteknik: Grundläggande moment i notskrivningsprogram, mixning, liveljud mm.
Inför Sök: Teoretiska och praktiska förberedelser inför att söka högre musikutbildningar.

Arbetssätt

På musiklinjen har vi stort fokus på ensemblespel. I ensemblearbetet finns förutsättningar för att utvecklas på sitt huvudinstrument tillsammans med andra och bli en bred musiker. Som deltagare har en varje vecka flera ensemblelektioner med olika lärare.

Största delen av läsåret arbetar vi med ett löpande schema där undervisningen bedrivs i helklass, ensembler och i mindre grupper. Instrumentlektioner ges individuellt. Vissa veckor bryter vi schemat och jobbar i projektform, t ex inför turné, konsertveckor och sökningar till skolan.

Kurstider

Musiklinjen är ett- eller tvåårig där varje läsår omfattar 35 veckors heltidsstudier från slutet av augusti till slutet av maj.

Efter avslutad kurs

Många av våra deltagare söker sig efter vidare till musikhögskola eller liknande.

Intyg och utbildningsbevis efter avslutad kurs

Intyg om genomgången folkhögskolekurs.

Behörighetskrav

För att bli antagen till musiklinjen krävs ett godkänt antagningsprov. Läs mer under rubriken ansökan & antagning. Vi förutsätter att deltagare på musiklinjen har avslutat gymnasiestudier med grundläggande högskolebehörighet. I annat fall hänvisar vi till kursen ”Allmän kurs med musikinriktning”.

Kostnader

Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande, men en materialavgift tas ut varje termin. Kostnader för studieresor och aktiviteter kan tillkomma.