Vård- och omsorgsutbildning

Ansökan stängd

Utbildningens mål är att du efter godkända delkurser har de praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att arbeta inom vård och omsorg på grundläggande nivå.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Kostnader: Serviceavgift 1700kr per termin

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 23 aug 2021

Kontakt:
Billströmska folkhögskolan

Telefon: 0304-676570
E-post:
billstromska.folkhogskolan@vgregion.se


Fler kurser inom: Vård / Omsorg , Undersköterska

Utbildningens innehåll
Utbildningen motsvarar Skolverkets och vård- och omsorgscolleges gemansamma nationella yrkespaket. Yrkespaketet innehåller följande kurser.

 • Anatomi och fysiologi 1 
 • Anatomi och fysiologi 2
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
 • Gerontologi och geriatrik 
 • Hälso- och sjukvård 1
 • Hälso- och sjukvård 2
 • Omvårdnad 1 
 • Omvårdnad 2
 • Psykiatri 1 
 • Psykiatri 2
 • Psykologi 1 
 • Social omsorg 1 
 • Social omsorg 2
 • Svenska 1 eller svenska som andra språk 1 
 • Samhällskunskap 1a1 
 • Vård och omsorg specialisering 

Arbetssätt
Utbildningen består av lärarledd klassrumsundervisning i kombination med praktiska övningar, samt arbetsförlagt lärande inom vård och omsorg.

Kurstider
Kursen omfattar 75 veckor

Intyg & utbildningsbevis efter avslutad kurs
Under förutsättning att du klarat utbildningens alla kurser får du ett intyg och utbildningsbevis vid utbildningens slut. Intyget visar att du har uppnått kunskaper motsvarande innehållet i de gymnasiekurser som Skolverket och Vård och omsorgscollege har beslutat.

Behörighetskrav
Svensk grundskola eller motsvarande

Ansökan
Till ansökan ska du bifoga ditt slutbetyg från grundskolan, personbevis samt ett personligt brev där du beskriver dina mål med att gå vård- och omsorgsutbildningen.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.billstromska.fhsk.se/kurser/vardomsorg/