Yrkeskurs vård och omsorg (YVO)

Ansökan stängd

Bli yrkesutbildad inom en bransch där det råder arbetsbrist! Efter att ha genomfört studierna med godkänt resultat har du de praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att arbeta som undersköterska. 

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år Två år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Grundläggande krav är motsvarande grundskola med kunskaper i svenska motsvarande minst SVA-grund. Urval görs med intervjun som grund.

Kostnader: Undervisningen på folkhögskolan är kostnadsfri, men du betalar 600 kr per termin i materialavgift. Utöver detta betalar du själv för dina böcker.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 30 aug 2021 - 2 jun 2023

Plats för kursen: Dalslands folkhögskola i Trollhättan

Kontakt:
Helena Nordberg

Telefon:
E-post:
helena.nordberg@vgregion.se


Fler kurser inom: Vård / Omsorg , Undersköterska

Den här två år långa utbildningen motsvarar Skolverkets och Vård- och omsorgscolleges gemensamma nationella yrkespaket som är utformat för arbetet som undersköterska. Under studietiden varvas klassrumsundervisning med teori och praktik. Deltagarna arbetar med praktiska övningar, grupp- och individuella redovisningar, hemuppgifter, föreläsningar, studiebesök, genomgångar och egen instudering av texter.

Det är möjligt att få extra stöd för att kunna genomföra kursen. Behöver du andra behörigheter för att bli klar med gymnasiet kan du få ett studieprogram som inkluderar någon enstaka kurs på vår allmänna linje.

Under en del av kursen genomför du praktik på arbetsplatser inom vården.

 Varmt välkommen till Dalslands folkhögskola i Trollhättan!

Exempel på kurser

  • Kurs Hälsopedagogik
  • Kurs Medicin 1
  • Kurs Etik och människans livsvillkor
  • Kurs Psykiatri 1
  • Kurs Psykologi 1

Kursen är en del av Vi-projektet som medfinansieras av ESF.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Att deltagarna ska förvärva teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som motsvarar kursplanen för utbildning av undersköterska i enlighet med de nationella riktlinjerna som antagits av Vård och omsorgscollege. Deltagarna ska vara redo för att arbeta i yrken inom vård och omsorg.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.dals.fhsk.se/kurser-thn/yvo/