Allmän kurs HögskoleVux för samhällsbärande yrken

Behörighetsgivande kurs Dalslands folkhögskola
Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1 år
 • Ansök senast:
  15 maj 2024
 • Kurstyp:
  Behörighetsgivande kurs

Komplettera gymnasiet och ta högskolepoäng samtidigt! På den här kursen förbereds du för kunna studera på högskola till ett samhällsbärande yrke (till exempel polis, socionom eller jurist).

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Tidigare studier på folkhögskola, gymnasium eller motsvarande skolform. Vi tillämpar individuell bedömning. Vi kan också i vissa fall tillgodoräkna tidigare arbetslivserfarenhet.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2024 - 5 jun 2025

Kostnader: 1 700 kronor/termin

Kontakt: Dalslands folkhögskola

Telefon: 0528-758 80

E-post:
dalslands.folkhogskola@vgregion.se

Allmän kurs HögskoleVux Samhällsbärande yrken riktar sig till dig som behöver komplettera dina tidigare studier på gymnasienivå och som är intresserad av att bli till exempel polis, socionom eller jurist. Förutom att läsa gymnasiala ämnen går du en högskolekurs som förbereder dig för att klara en universitetsutbildning till ett samhällsbärande yrke. Efter studierna har du möjlighet att söka en garantiplats på några av Högskolan Västs utbildningar.

Om Allmän kurs HögskoleVux Samhällsbärande yrken

Våra HögskoleVux-inriktningar passar dig som är i slutet av dina gymnasiestudier. Fyra dagar i veckan kompletterar du dina behörigheter på Dalslands folkhögskola i Färgelanda. Schemat anpassas efter de ämnen som du behöver. En dag i veckan läser du Introduktion till högskolestudier (15 högskolepoäng), med en inriktning mot samhällsbärande yrken. Denna veckodag varvas undervisning på Campus Dalsland i Bäckefors med att du får stöttning kring olika fördjupningsuppgifter på Dalslands folkhögskola.

Om studier på Dalslands folkhögskola

Att studera på folkhögskola skiljer sig en del från andra studieformer. Förutom formell utbildning är också bildning i centrum – att få möjlighet att utvecklas som människa och lära sig saker som man har glädje av resten av livet.

Samarbete med andra, diskussioner och grupparbeten är viktiga inslag i utbildningen. Det är tillsammans med andra, när vi diskuterar, lyssnar och delar med oss av oss själva, som vi kan komma till nya insikter. Friluftsdagar, kulturupplevelser, temadagar och studieresor utgöra också en del av studierna.

Här på skolan lägger vi stor vikt vid förmågan att samarbeta vilket gör att du kommer att arbeta nära lärarna och tillsammans med dina kurskamrater. Detta skapar en trygg atmosfär där alla har möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Eftersom grupperna är små och det finns mycket tid för varje ämne finns det möjlighet för dig att få stöttning i skolarbetet, både av lärarna och dina studiekamrater. Genom att läsa på högskolenivå samtidigt som du gör klart dina behörigheter är målet att du efter kursen ska känna dig trygg med övergången till högre studier.

Om kursen Introduktion till högskolestudier (15hp)

Kursen ges av Högskolan Väst i samverkan med Campus Dalsland och polismyndigheten i Fyrbodal. Du får 15 högskolepoäng efter att ha läst kursen med godkänt resultat.

Inriktningen mot samhällsbärande yrken kommer att lägga särskild vikt vid:

 • Etik och moral
 • Källkritik
 • Genusperspektiv
 • Rättssäkerhet
 • Självkännedom

Ovanstående områden är viktiga för att du ska få förståelse för vad det innebär att utbilda sig för att jobba och verka inom samhällsbärande yrken. Utöver det kommer du även fokusera på ämnen som perspektivtagande, läsa, skriva, granska, diskutera, reflektera, analysera, studieteknik och vetenskapligt förhållningssätt.

Under utbildningen kommer du att få fördjupade föreläsningar av yrkesverksamma inom polis eller andra relevanta yrken. Sammantaget kommer det att ge dig goda förutsättningar att klara att studera på en framtida högskoleutbildning.

Möjlighet att söka garantiplats på Högskolan Väst efter utbildningen

När du klarat utbildningen har du bland annat, till direkt påföljande läsår, möjlighet att söka en garantiplats vid någon av följande utbildningar på Högskolan Väst:

 • Programmet för socialpsykiatrisk vård
 • Förskollärarprogrammet
 • Grundlärarprogrammet förskoleklass, 1-3
 • Personalvetarprogrammet
 • Systemvetarprogrammet
 • Internationella programmet för politik och ekonomi
 • Lantmätarprogrammet

Obs! Det finns ett begränsat antal garantiplatser på varje program. Observera även att du inte kan söka en garantiplats till polisutbildningen, då denna har ett helt annat antagningssystem. Programmen som det finns garantiplatser på kan variera något från år till år – de brukar publiceras på skolans hemsida under vårterminen innan kursstart.

Foto: Sofia Magnusson

Dalslands folkhögskola

Dalslands Folkhögskola finns i Färgelanda och Trollhättan. På båda skolorna läser du i små grupper med stöttande lärare. 

Läs mer om skolan

Postadress:
Dalslands folkhögskola
Folkhögskolevägen 6
458 30 Färgelanda

Telefon: 0528-758 80
E-post: dalslands.folkhogskola@vgregion.se
Webbadress: http://www.dals.fhsk.se/