Finska folkhögskolan

En samhällsorienterad och mångkulturell externat folkhögskola i det nordöstra Göteborg där hälften av invånarna har ett annat modersmål än svenska. Grundad av finska immigranter och öppen för alla. Skolans arbetssätt genomsyras av folkbildningstänkande och demokrati. Verksamhetens målsättning är att stärka minoriteter och utlandsfödda människor samt öka deras inflytande i det svenska samhället. Lokalerna är anpassade för dig med funktionsnedsättning.

Finska folkhögskolan

Vi bedriver allmänna kurser på grundskole- och gymnasienivå. Allmänna kurser omfattar 6 klasser och totalt 143 deltagare. Dessutom har skolan en Psykiatri Behandling KY/YH- utbildning med två klasser i etno-kulturell inriktning och ca 45 studerande. Finsktalande seniorer kan delta i korta kurser i keramik, oljemålning, dragspel och grundläggande datakunskaper samt SFI kurs med ca 245 elever.

Kurserna vill främja personlig utveckling, flerspråkighet, interkulturalitet, deltagarinflytande och ge en bred allmänbildning i en miljö där människor från olika länder och med skiftande erfarenheter möts. Det finns möjlighet till handledning på följande språk, för närvarande finska, somaliska, kurdiska, arabiska, ungerska, tigrinja, persiska.

 

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lokalerna är anpassade för dig med funktionsnedsättning.

Hitta hit

Postadress:
Salviagatan 52 - 54
424 40 Angered

Besöksadress:
Spadegatan 1

Telefon: 031-331 50 66

E-post:
info@finska.fhsk.se

Webbadress:
www.finska.fhsk.se

Huvudman:
Finska folkhögskolans stiftelse.
http://finska.fhsk.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Öppet hus:
Fredagen den 24 mars klockan 10:00 – 14:00

Övrig information:
Har tillgång till barnomsorg