Mångkulturella folkhögskolan

En samhällsorienterad och mångkulturell folkhögskola med lokaler i Angered. Skolan är grundad av finska immigranter i slutet på 1980 talet och är öppen för alla. 

Mångkulturella folkhögskolan - en del av Finska folkhögskolan i Göteborg

Skolans arbetssätt genomsyras av folkbildningstänkande och demokrati. Verksamhetens målsättning är att stärka minoriteter och utlandsfödda svenskar för att öka deras deltagande i det svenska samhället. Lokalerna är anpassade för dig med funktionsnedsättning.

Folkhögskolan har allmänna kurser på grundskolenivå som i sin tur delas upp i klasserna Gr1a, Gr1b och Gr2, och på gymnasienivå som delas upp i två klasser Gy 1 och Gy2-3 samt särskilda kurser med yrkesinriktning på barnskötare, vårdbiträde och stödassistent. Folkhögskolan erbjuder även uppdragsutbildningar i form av:

· Svenska från dag ett (SVD)

· Etableringskurs

· Studiemotiverande folkhögskolkurs (SMF)

Folkhögskon erbjuder Korta kurser främst till seniorer i keramik.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lokalerna är anpassade för dig med funktionsnedsättning.

Hitta hit

Postadress:
Salviagatan 52 - 54
424 40 Angered

Besöksadress:
Spadegatan 1

Telefon: 031-331 50 66

E-post:
info@finska.fhsk.se

Webbadress:
www.finska.fhsk.se

Huvudman:
Finska folkhögskolans stiftelse.
http://finska.fhsk.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Öppet hus:
Fredagen den 24 mars klockan 10:00 – 14:00

Övrig information:
Har tillgång till barnomsorg

Andra utbildningar på skolan:

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

Etableringskurs på folkhögskola

Svenska från dag ett

Svenska för invandrare (SFI)