Allmän kurs Högskoleförberedande

Finska folkhögskolan


Ansök nu
För dig som vill stärka dina förkunskaper inför högskolestudierna. Kursen ger kunskaper och högskolebehörighet i de allmänna ämnena svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. Övriga ämnen består av humanekologi, historia, geografi, religion och filosofi. Under vårterminen gör deltagarna individuella fördjupningar som resulterar i ett projektarbete.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Efter personlig intervju bedöms sökande av antagningskommittén

Kostnader: 500 kr/termin för kursmaterial

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 20 aug 2018

Kontakt:
Kansliet

Telefon: 031-3315066
E-post:
info@finska.fhsk.se

Är en mångkulturell mötesplats där kunskap skapas i gruppen genom mobilisering av deltagarnas personliga och kulturella resurser. Grunden för urval vid antagning av deltagare är den personliga lämpligheten som består i bedömning av deltagarens kompetens att klara kursens krav. Bedömningen görs av antagningskommittéen utifrån dels formell utbildningsbakgrund, resultat av intervju samt deltagarens ev. studieresultat på skolan. Kursen inriktad till ambitiösa personer som vill fortsätta studera vidare vid högskola eller universitet.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Grundläggande behörighet till vidare studier vid universitet, högskola eller yrkesutbildning.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.finska.fhsk.se