Är en mångkulturell mötesplats där kunskap skapas i gruppen genom mobilisering av deltagarnas personliga och kulturella resurser. Ger kunskaper motsvarande grundskole- och gymnasienivå, kan ge grundläggande behörighet till högskolestudier.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: 15 maj 2019

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Efter personlig intervju bedöms sökande av antagningskommittén.

Kostnader: 500 kr materialavgift/termin

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 7 jan 2019 - 20 dec 2019

Kontakt

Berhane Kidane

Telefon: 031-330 30 35
E-post:
berhane.kidane@folkbildning.net

OBS!
Ansök senast 15 maj 2019

Grunden för urval vid antagning av deltagare är den personliga lämpligheten som består i bedömning av deltagarens kompetens att klara kursens krav. Bedömningen görs av antagningskommittéen utifrån dels formell utbildningsbakgrund, resultat av intervju samt deltagarens ev. studieresultat på skolan.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.finska.fhsk.se