Är en interkulturell mötesplats där kunskap skapas i gruppen genom mobilisering av deltagarnas personliga och kulturella resurser. Ger kunskaper motsvarande grundskole- och gymnasienivå, kan ge grundläggande behörighet till högskolestudier.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Efter personlig intervju bedöms sökande av antagningskommittén.

Kostnader: 500 kr materialavgift/termin

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 17 aug 2020 - 17 dec 2020

Kontakt:
Berhane Kidane

Telefon: 031-330 30 35
E-post:
berhane.kidane@folkbildning.net

Grunden för urval vid antagning av deltagare är den personliga lämpligheten som består i bedömning av deltagarens kompetens att klara kursens krav. Bedömningen görs av antagningskommittéen utifrån dels formell utbildningsbakgrund, resultat av intervju samt deltagarens ev. studieresultat på skolan.