Folkhögskolan i Angered

Folkhögskolan i Angered vill vara en motkraft mot passivitet, kommersialism och konkurrens samt mot alla fördomar. Genom kursverksamhet och opinionsbildning vill vi medverka till att fördjupa demokratin och inspirera till kritiskt tänkande, samhällsengagemang och internationell solidaritet.

Verksamheten utgår ifrån att alla är olika men lika mycket värda och att samhället bygger på jämlikhet, gemenskap och solidaritet. Vi försöker uträtta något här, tillsammans.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lokaler är markplan.Tillgängliga toaletter finns.

Hitta hit

Postadress:
Box 2107
424 02 Angered

Besöksadress:
Hammarkulletorget 61

Telefon: 031-48 34 44

E-post:
fhsk.ang@folkbildning.net

Webbadress:
www.folkhogskolaniangered.se

Huvudman:
Folkhögskoleföreningen i Angered
www.folkhogskolaniangered.se

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Andra utbildningar på skolan:

Etableringskurs på folkhögskola

Svenska från dag ett

Svenska för invandrare (SFI)

Nyheter från Folkhögskolan i Angered