Folkhögskolan i Angered

Folkhögskolan i Angered vill ge engagerande folkbildning och bidra till att fördjupa demokratin och inspirera till kritiskt tänkande, samhällsengagemang och internationell solidaritet.

Välkommen till Folkhögskolan i Angered

Verksamheten utgår ifrån att alla är olika men lika mycket värda och att samhället bygger på jämlikhet, gemenskap och solidaritet. Vi försöker uträtta något här, tillsammans.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lokaler är markplan.Tillgängliga toaletter finns.

Hitta hit

Postadress:
Box 2107
424 02 Angered

Besöksadress:
Hammarkulletorget 61

Telefon: 031-48 34 44

E-post:
info@angeredfhsk.se

Webbadress:
www.folkhogskolaniangered.se

Huvudman:
Folkhögskoleföreningen i Angered
http://www.folkhogskolaniangered.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Andra utbildningar på skolan:

Etableringskurs på folkhögskola

Svenska från dag ett

Svenska för invandrare (SFI)