Angereds Författarskola - distans

Folkhögskolan i Angered


Ansökan stängd
Kursen vill inspirera dig att se din egen röst som litteratur i sitt blivande. Vi för tillsammans ett pågående samtal om vad litteratur är & kan bli, hur vi är i den & hur vi förhåller oss till den.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
15 obligatoriska träffar

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Tillsammans med din ansökan skickar du: ett arbetsprov; dina egna texter på ca 5-10 sidor. Välj texter som du tycker säger något om hur du skriver eller vill skriva, oavsett genre. ett personligt brev, där du presenterar dig själv, ditt motiv ti

Kostnader: En avgift på 500 kronor per termin,som används till att delvis bekosta studiebesök, deltagarförsäkring, klassuppsättningar av läromedel och kopiering. Kostnader för kurslitteratur tillkommer.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 13 aug 2020 - 4 jun 2021

Plats för kursen: Kultivatorgatan 3, Angered Centrum

Kontakt:
Jesper Brygger

Telefon: 031-48 34 44
E-post:
jesper.brygger@angeredfhsk.se

Vi är Angereds Författarskola.
Vi verkar i samarbete med olika arrangörer och aktörer i Angered. Kursen ges i samverkan med Akademin Valand/Litterär gestaltning vid Göteborgs universitet som bidrar med gästlärare.

Kursen är en distanskurs, på heltid.
Vi har schemalagda tvådagarsträffar varannan vecka (cirka 20 träffar under hela året).  Det är viktigt att du är förberedd på att kursen går på heltid; du förväntas lägga ner motsvarande tid.
Under de obligatoriska träffarna har vi textsamtal, som utgör själva grunden för kursen. Textsamtalen görs under ledning av lärare och i grupp. Där får du respons på dina egna texter, samt ger respons på de andras texter. 
Mellan träffarna ägnar du dig åt ditt eget skrivande, samt läser och förbereder respons på de andras texter, samt läser andra texter.
Vi är också med i, och anordnar uppläsningar, vi gör skrivövningar, läser litteratur och samtalar om den, går på seminarier och workshops, under kursen
 

Ansökan
Löpande antagning. Sökande tas emot i mån av plats.

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

-ha teoretisk och praktisk kunskap om skrivandets praktik, hantverk och process
-ha erfarenhet av textsamtalet som kritiskt tänkande verksamhet
-ha utvecklat sin sensibilitet och kritiska blick inför den konstnärliga litterära texten, både den egna och andras
- ha inspirerats till att hitta sin egen röst och bli medveten om den egna textens styrkor och svagheter
-ha anordnat och medverkat i uppläsningar
-kunna läsa och samtala självständigt och kollektivt kring litteratur
-ha medverkat i författarbesök

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.folkhogskolaniangered.se/angeredsförfattarskola