Allmän kurs med yrkesinriktning Utemiljöskötsel

Folkhögskolan i Angered


Ansök nu

Skulle du vilja jobba utomhus?
I den här 1-åriga kursen får du lära dig att sköta offentliga utemiljöer som parker och bostadsområden. 
Du får till exempel hantera viktiga redskap som gräsklippare och grästrimmer. Lära dig de vanligaste växterna du stöter på i skötseljobbet.
Hälften av tiden arbetar du med ämnena svenska, naturkunskap och samhällskunskap utifrån teman som rör utemiljöskötsel.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd:

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du måste ha fyllt 18 år eller fyller 18, året du börjar läsa. Du ska vara klar med Sfi D. Du kallas till intervju.

Kostnader: En materialavgift på 500 kr per termin som täcker en del kursmaterial, kopiering samt försäkring.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 11 jan 2021 - 4 jun 2021

Plats för kursen: Angereds Gård 1, 424 56 Gunnilse, Sverige

Kontakt:
Ingela Andersson

Telefon: 031-381 08 05
E-post:
ingela.andersson@angeredfhsk.se

Under året arbetar vi praktiskt med skötsel på Angereds gård. Här finns gräsytor, perennplanteringar, häckar, hårdgjorda ytor och buskage. Bland annat får du lära dig att viss skötsel sker en särskild tid på året och hur man vet det. Hur och vad som gäller för att köra en gräsklippare. Vi går igenom varför jord är viktigt och vad biologisk mångfald innebär. Den här kombinationen av praktisk och teoretisk kunskap ger dig förutsättningar att klara skötseljobbet. 

Kontakten med framtida arbetsgivare är viktig och under kursen har du praktik på t.ex. ett bostadsbolag eller kyrkogårdsförvaltning. 
Vi omges av Lärjeåns särskilt vackra miljöer som är naturreservat och vi nyttjar närmiljön så mycket vi kan.
Ansök till kursen om du är du intresserad av skötsel, växter och maskiner samt att du vill kombinera praktiskt arbete med de allmänna ämnena svenska, naturkunskap och samhällskunskap.
När du är klar med kursen i december 2021 kan du söka jobb inom utemiljöskötsel, säsongen startar i februari. Du får ett kursintyg på de moment som ingått samt de behörigheter du uppnått.

 

Antagningsvillkor:För att kunna söka kursen måste du ha fyllt 18 år. Du kommer att kallas till intervju i mitten november. 

Om du har svenska som andraspråk så ska du ska vara klar med motsvarande Sfi D för att klara språknivån i kursen.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.folkhogskolaniangered.se/utemiljöskötsel