Grundläggande trädgårdsutbildning

Fristads folkhögskola


Ansökan stängd
Vi erbjuder en bred utbildning inom trädgård. Den innehåller det du behöver för att få jobb inom den gröna näringen. Passar också dig som vill förbereda dig inför vidare studier inom trädgårdsområdet.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 40 veckor

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Avslutad gymnasieutbildning. Mer information gällande ansökan och antagning finns på skolans hemsida.

Kostnader: 1700 per läsår-Möjlighet att låna viss kurslitteratur gratis under kursen, tillgång till Office 365, kopior i begränsad omfattning i samband med undervisningen samt visst material vid estetverksamhet

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 24 feb 2020 - 18 dec 2020

Kontakt:
Nina Trägårdh

Telefon: 0700-825126
E-post:
nina.tragardh@vgregion.se

Grundläggande trädgårdsutbildning inom ekologisk odling och skötsel av utemiljöer

Vårt fina skolområde är vårt klassrum, och vi sköter både köksträdgården, perennrabatterna, gräsytorna, träd och buskar.

 Det ekologiska perspektivet genomsyrar hela kursen, liksom kreativitet och lusten att skapa, odla och vårda. Förutom traditionella trädgårdsämnen ingår även speciella temaveckor. Teori och handens kunskap varvas. Praktik ingår naturligtvis i kursen.

 

Kursinnehåll

Trädgårdsutbildningens delkurser är upplagda i perioder som följer årsloppet och odlingssäsongen. Kursen innehåller stora kunskapsområden:

  • Grunder inom odling – grönsaker & bär samt prydnadsväxter
  • Växtkunskap
  • Beskärning
  • Skötsel av utemiljöer
  • Trädgårdsmaskiner
  • Trädgårdsanläggning

 

Därtill kommer det ett antal temadagar/-veckor vars syfte är att belysa trädgårdsområdet ur fler perspektiv och att inspirera till kreativitet. Tänkbara arbetsområden skulle kunna vara:

  • Trädgårdsåret
  • Självhushållning, förädling
  • Trender i trädgård
  • Trädgårdskultur

 

Förkunskaper

Avslutad gymnasieutbildning.

 

Kostnader

Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande.

Alla deltagare får betala en terminskostnad där det ingår tillgång till läroböcker i de flesta ämnena, kopior, kaffe/te med fralla en gång i veckan i samband med veckoinformationen, samt måltider vid skolstart, jul- och våravslutning.

Du bekostar också själv dina arbetskläder (arbetsbyxor med knäskydd och arbetsskor med stålhätta, ungefärlig kostnad 600-1000 kr) samt transport till och från studiebesök och praktikplatser.

 

 

 

 

 

 

 

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.fristads.fhsk.se/kurser/tradgard/