Allmän kurs - grundskolenivå - NPF

Ansökan stängd

Allmän kurs - grundskolenivå - NPF

Fristads folkhögskola

Ansökan stängd

För dig som tidigare läst på högstadienivå utan att bli klar och som samtidigt är i behov av en lugn studiemiljö och en tydlig struktur, t ex för att du har en diagnos inom NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar), finns det ev möjlighet att slutföra grundskolenivån hos oss.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: De som utifrån sin ansökan har bedömts lämpliga, bjuds in till ett personligt samtal där vi bl a pratar om vilket pedagogiskt stöd du önskar. Efter samtalet görs en samlad bedömning som ligger till grund för den slutgiltiga antagningen.

Kostnader: En serviceavgift 1700 kr per termin ger dig tillgång till Office 365 wifi,visst studiematerial samt tillgång till bibliotek, gym, bastu och idrottshall, förmiddagsfika varje skoldag samt några festliga måltider under terminen.

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Ja

Kurstid: 30 aug 2021 - 21 dec 2021

Kontakt:
Muriel Julien Smedberg

Telefon: 0700-825143
E-post:
muriel.julien.smedberg@vgregion.se


Du läser i så fall tillsammans med deltagarna på allmän gymnasienivå – NPF, men får vissa ämnen på grundskolenivå. 

För att bli klar med grundskolenivån, behöver du studera på allmän kurs minst ett år och uppnå kunskaper motsvarande årskurs 9-nivå i svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. Du kan tillgodoräkna dig dina betyg från grundskolan.

En vanlig dag
Stor vikt läggs vid en tydlig struktur och fasta rutiner för skoldagen. Du får lov att jobba i din egen takt i nära samarbete med dina lärare. Du börjar kl. 9:30 med morgonsamling där vi bjuder på en gemensam frukost och startar dagen tillsammans i lugn och ro. Därefter börjar dagens lektioner. Under lunchrasten kl. 11:30-12:30 har du och dina klasskamrater som vill möjlighet att äta lunch i skolans matsal tillsammans med en personal. Kl. 12:30 börjar lektionerna igen och dagen slutar senast kl. 16.

Din klass
Din klass består av upp till 12 deltagare från 18 år och uppåt. Våra nuvarande deltagare upplever att de får arbetsro i sin klass. Vi ser att det finns en stor acceptans för olikheter hos våra deltagare. Här får alla vara sig själva! Från hösten 2020 kommer vi att ha en klassrumshund som kan hjälpa dig att bli mer fokuserad och lugn, och som vi också kommer att ta gemensamma hundpromenader med.

Våra två NPF-klasser har sin hemvist i en separat byggnad med egen ingång. I klassrummen och grupprummen på vår egen våning kan du välja mellan olika studiemiljöer med t ex soffor, pilatesbollar, höj- och sänkbara bord eller mer traditionell möblering. Du har möjlighet att fysiskt skärma av dig för att få en lugn studiemiljö eller om du behöver vila en stund. Eget skåp finns också i klassrummet.

Extra stöd
Förutom ämneslärare har du tillgång till en specialpedagog på skolan som kan hjälpa dig att klara dina studier på bästa sätt. Du kan också träffa vår kurator för att prata om stora eller små livsfrågor. Våra två assistenter finns med i klasserna under hela skoldagen, och kan stötta och peppa dig vid behov både under lektionen, på rasterna och under lunchen. Genom att Fristads folkhögskola samarbetar med Vi-projektet finns resurser avsatta för deltagare som är 18-24 år. Vi-projektet ägs av VGR Folkhögskoleförvaltningen och medfinansieras av ESF.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.fristads.fhsk.se/kurser/allman-kurs/