Allmän kurs fjärr

Ansök nu

Allmän kurs på folkhögskolan är främst till för dig som saknar fullständig gymnasieutbildning och vill uppnå grundläggande behörighet till yrkeshögskola och/eller högskola. På Allmän - fjärr kan du göra detta hemifrån samtidigt som du ändå får möjlighet att studera tillsammans med andra i vårt digitala klassrum. Det är alltså en distanskurs som läses i en sammanhållen klass (= fjärrundervisning). Hur länge du behöver läsa avgörs av hur mycket studier och arbetslivserfarenhet du har med dig sedan innan och vilka behörighetsgivande ämnen du behöver läsa.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs, Distanskurs

Träffar:
80 obligatoriska nätträffar

Studietakt: 100%

Längd: 1 år ett läsår

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri. Som vuxenstuderande förväntas man själv köpa litteratur och anteckningsmaterial. Serviceavgiften för heltidsstudier, 1700 kr per termin, ger dig tillgång till Office 365, tillgång till läroböcker samt olycksfallsförsäkring.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 6 sep 2021 - 1 jun 2022

Plats för kursen: Fjärrundervisning

Kontakt:
Inka Horstmann

Telefon: 033-236801
E-post:
inka.horstmann@vgregion.se


Allmän – fjärr ger dig förutsättningar att lyckas med dina distansstudier genom en tydlig struktur, grupptillhörighet och samarbete med andra deltagare och dina lärare. Därför har vi ett sammanhållet schema med lärarledda lektioner dagtid på Teams, vårt digitala samarbetsverktyg. Klassen läser alla ämnen på schemat tillsammans och vi arbetar mycket i grupp. Istället för att fokusera på att läsa in kunskaper och göra prov, vill vi arbeta med att i samtal lära av varandra. Lärarna ansvarar för att du får möjlighet att tillägna dig nya kunskaper, och de redskap du behöver för att studera vidare. Men det är du och de andra deltagarna som tillsammans driver arbetet framåt genom att använda era erfarenheter, ert intresse och er nyfikenhet.

Eftersom klasserna är små och det finns mycket tid för varje ämne finns det möjlighet för dig att få mycket stöttning i skolarbetet, både av lärare och dina studiekamrater. Du har en mentor som stöttar dig både i din personliga utveckling och i dina studier. Skolan har också en specialpedagog som kan erbjuda extra stöd till dig som till exempel har läs- och skrivsvårigheter eller behöver hjälp med att planera dina studier. Så om du har viljan att anstränga dig för att klara dina studier har du alla möjligheter här!

Förutom ämneskunskaper får du lära dig att arbeta tillsammans med andra, att hantera konflikter, att ge och ta konstruktiv feedback, och jobba med demokratifrågor och samhällsengagemang. Några timmar i veckan kommer det att vara profillektioner på schemat. Eftersom kursen är nystartad, är det ännu inte klart vilka profiler vi kommer att erbjuda. Mer info kommer längre fram.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Ha grundläggande behörighet till yrkeshögskola och/eller högskola.