Yrkesbiodling och dess biprodukter

Ansökan stängd

Yrkesbiodling och dess biprodukter

Fristads folkhögskola

Ansökan stängd

Målet med kursen är att deltagaren självständigt ska kunna bedriva yrkesmässig biodling - antingen som anställd eller egenföretagare. I kursen varvas praktiska och teoretiska moment samt arbetsplatsförlagd praktik.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 50%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Ja

Kurstid: 28 feb 2022 - 21 dec 2022

Kontakt:

Telefon:
E-post:


I kursen ges kunskaper om hur man planerar, genomför och utvärderar ett verksamhetsår inom yrkesbiodling med hänsyn till honungsbiets biologi och hälsa, årstidsväxlingar och klimat. Dessutom behandlas yrkesbiodlingens produkter och tjänster och hur dessa förädlas. Kursen ges på två terminer: februari-juni samt augusti-december, 50% på halvdistans = 4 kursdagar/månad på skolan, digital lärplattform övrig tid.