Allmän kurs - gymnasienivå

Ansök nu

Allmän kurs - gymnasienivå

Fristads folkhögskola

Ansökan öppnar snart

Allmän kurs är främst till för dig som saknar fullständig gymnasieutbildning och vill uppnå grundläggande behörighet till yrkeshögskola och/eller högskola. På Fristads folkhögskolas allmän – gymnasienivå läser du en kombination av behörighetsgivande ämnen och spännande profilämnen, där båda delarna är lika viktiga. Våra profiler är digitala medier, hälsa, bild och keramik samt musik och dans.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: 15 maj

Ansökan öppnar: 21 feb 2022

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: De som utifrån sin ansökan och sitt personliga brev har bedömts lämpliga, bjuds in till ett personligt samtal. Efter samtalet görs en samlad bedömning som ligger till grund för den slutgiltiga antagningen.

Kostnader: En serviceavgift 1700 kr per termin ger dig tillgång till Office 365 wifi,visst studiematerial samt tillgång till bibliotek, gym, bastu och idrottshall, förmiddagsfika varje skoldag samt några festliga måltider under terminen.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 22 aug 2022 - 31 maj 2023

Kontakt:
Simon Andersson

Telefon: 070 - 020 79 55
E-post:
simon.andersson@vgregion.se


Fler kurser inom: Allmän kurs , Gymnasienivå

OBS!
Ansökan öppnar
21 feb 2022

På vår allmänna kurs arbetar vi mycket i grupp. Istället för att fokusera på att läsa in kunskaper och göra prov, vill vi arbeta med att i samtal lära av varandra. Lärarna ansvarar för att du får möjlighet att tillägna dig nya kunskaper, och de redskap du behöver för att studera vidare. Men det är du och de andra deltagarna som tillsammans driver arbetet framåt genom att använda era erfarenheter, ert intresse och er nyfikenhet.

Förutom ämneskunskaper får du lära dig att arbeta tillsammans med andra, att hantera konflikter, att ge och ta konstruktiv feedback, och att redovisa dina kunskaper på många olika sätt. Vi arbetar inte bara med text, utan även med konstnärliga uttrycksformer.

 

En dag i veckan läser du en av våra fyra profiler som alla har en praktisk och/eller estetisk inriktning. Här får du utveckla dig själv, din kreativitet och din reflektionsförmåga. Du väljer profil utifrån ditt intresse. I profilgruppen studerar du tillsammans med deltagare från andra klasser på allmän kurs grundskole- och gymnasienivå – en bra möjlighet att lära känna fler förutom klasskamraterna!

Eftersom klasserna är små och det finns mycket tid för varje ämne finns det möjlighet för dig att få mycket stöttning i skolarbetet, både av lärare och dina studiekamrater. Skolan har också en specialpedagog som kan erbjuda extra stöd till dig som till exempel har läs- och skrivsvårigheter eller behöver hjälp med att planera dina studier. Så om du har viljan att anstränga dig för att klara dina studier har du alla möjligheter här!