Hållbar människa - hållbart liv

Ansök nu

Hållbar människa - hållbart liv

Fristads folkhögskola

Ansök nu

Hållbar människa - hållbart liv, kursen som ger dig tid för reflektion och verktyg för att kunna leva mer hållbart i framtiden. Att ställa om till ett hållbart samhälle handlar inte bara om förändringar i det yttre. Det handlar lika mycket om vår relation med naturen, med varandra och med oss själva – en så kallad inre omställning.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 50%

Längd: 15 veckor - två dagar per vecka

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Ansökan görs på skolans digitala ansökningsblankett. Till ansökan ska du bifoga ett personligt brev där du presenterar dig själv och dina tankar kring omställning. Skolan kallar dig till ett samtal som sker tillsammans med andra sökande.

Kostnader: En serviceavgift på 900 kr tas ut. I den ingår undervisningsmaterial i keramik och kost, förmiddagsfika, prova-på-lunch, avslutningslunch samt olycksfallsförsäkring. Kostnader för studiebesök kan tillkomma.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 7 feb 2022 - 27 maj 2022

Kontakt:
Elisabet Nilebrant

Telefon: 0700-825157
E-post:
elisabet.nilebrant@vgregion.se


Hur ska jag leva mitt liv hållbart? Ekorrhjul, stress, upplevelsen av att tillvaron är svår att få ihop. Klimatkris och pandemi. Omvärlden gungar och ibland gör våra inre liv det också. Vi behöver inte bara ställa om våra yttre förutsättningar kring energi, mat, boende, transporter och ekonomi - vi behöver lika mycket arbeta med vår inre omställning; vår relation med naturen, med varandra och med oss själva.

Kursen innehåller olika delar för att bemöta och ge utrymme för reflektion kring frågan "hur ska jag leva mitt liv mer hållbart". Vi läser ibland korta texter som vi reflekterar kring men jobbar också mycket praktiskt. Under kursen ges tips på litteratur som knyter an till våra teman för den som vill fördjupa sig. 

Omställningsperspektivet går som en röd tråd genom kursen och innefattar social hållbarhet, miljökunskap, Agenda 2030 samt odling.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.fristads.fhsk.se/kurser/hallbar-manniska/