Allmän kurs – distans

Behörighetsgivande kurs, Distanskurs Fristads folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1-3 år ett till tre läsår
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Behörighetsgivande kurs, Distanskurs

 På Allmän kurs Fjärr kan du studera hemifrån samtidigt som du ändå får möjlighet att studera tillsammans med andra i ett digitala klassrum. Kursen är en vanlig allmän kurs fast du läser på distans.

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: De som med sin ansökan och sitt personliga brev har bedömts lämpliga, bjuds in till ett personligt samtal. Efteråt görs en samlad bedömning som ligger till grund för den slutgiltiga antagningen.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 21 aug 2023 - 31 maj 2024

Träffar:
191 obligatoriska nätträffar

Plats för kursen: Fjärrundervisning

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri. Som vuxenstuderande förväntas man själv köpa litteratur och anteckningsmaterial. Serviceavgiften för heltidsstudier, 1700 kr per termin, ger dig tillgång till Office 365, tillgång till läroböcker samt olycksfallsförsäkring.

Kontakt: Erik Grenabo

Telefon: 070-082 51 30

E-post:
erigr16@vgrfolkhogskolor.se

Allmän kurs på folkhögskolan är främst till för dig som saknar fullständig gymnasieutbildning och vill uppnå grundläggande behörighet till yrkeshögskola och/eller högskola. Allmän kurs Fjärr ger dig förutsättningar att lyckas med dina distansstudier genom en tydlig struktur, grupptillhörighet och samarbete med andra deltagare och dina lärare. Det är alltså en distanskurs som läses i en sammanhållen klass (= fjärrundervisning). 

Kursen har ett sammanhållet schema med lärarledda lektioner dagtid på lärplattformen MS Teams, det digitala samarbetsverktyg. Klassen läser alla ämnen på schemat tillsammans och arbetar mycket i grupp. Istället för att fokusera på att läsa in kunskaper och göra prov, vill vi arbeta med att i samtal lära av varandra. Lärarna ansvarar för att du får möjlighet att tillägna dig nya kunskaper, och de redskap du behöver för att studera vidare. Men det är du och de andra deltagarna som tillsammans driver arbetet framåt genom att använda era erfarenheter, ert intresse och er nyfikenhet.

Eftersom klasserna är små och det finns mycket tid för varje ämne finns det möjlighet för dig att få mycket stöttning i skolarbetet, både av lärare och dina studiekamrater. Du har en mentor som stöttar dig både i din personliga utveckling och i dina studier. Skolan har också en specialpedagog som kan erbjuda extra stöd till dig som till exempel har läs- och skrivsvårigheter eller behöver hjälp med att planera dina studier. Så om du har viljan att anstränga dig för att klara dina studier har du alla möjligheter här!

Förutom ämneskunskaper får du lära dig att arbeta tillsammans med andra, att hantera konflikter, att ge och ta konstruktiv feedback, och jobba med demokratifrågor och samhällsengagemang. Några timmar i veckan kommer det att vara profillektioner på schemat. Profilerna som erbjöds läsåret 2022/2023 var t.ex.  Högskoleförberedande, Vi som konstnärer och Kreativt skrivande. Höstens profiler kommer att tas fram i samråd med deltagarna.

Hur länge du behöver läsa avgörs av hur mycket studier och arbetslivserfarenhet du har med dig sedan innan och vilka behörighetsgivande ämnen du behöver läsa.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Ha grundläggande behörighet till yrkeshögskola och/eller högskola.

Fristads folkhögskola

Skolan har flera utbildningar inom hållbar utveckling t.ex. Trädgårdsutbildning och Yrkesbiodlarutbildning. På Allmän kurs på grundskole- och gymnasienivå söker du en av följande profiler; Digitala medier, Hälsa, Musik och Dans eller Bild och Keramik. Vi har också allmän kurs för personer inom autismspektrat. Skolan har även vävutbildningar, Hälsolinje, undersköterskeutbildning, Växa för personer med funktionsvariation samt synkurser. Internat finns.

Läs mer om skolan

Postadress:
Fristads folkhögskola
Folkhögskolevägen 7
513 32 Fristad

Telefon: 033-23 68 00
E-post: fristads.folkhogskola@vgregion.se
Webbadress: http://www.fristads.fhsk.se/

Det är aldrig för sent att bygga upp sig själv

För Selma Saldell blev folkhögskolan en andra chans. Efter tre år på Birkagården går hon ut med grundläggande behörighet och är redo för nästa kapitel i livet.

Läs hela artikeln