Har du inte gått gymnasiet är detta kursen för dig. I Biskopsgården kan du läsa årskurs 1 och årskurs 2 på gymnasienivå och sen studera vidare på årskurs 3 på Nya Varvet.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Grundskolekompetens.

Kostnader: 850 kr/läsår. Täcker bland annat kostnader för försäkring, viss litteratur och viss kopiering.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 19 aug 2020 - 4 jun 2021

Kontakt:
Gunnel Alsén

Telefon: 031-382 06 68
E-post:
gunnel.i.alsen@vgregion.se

På Allmän kurs åk 1 läser du ämnen som ger dig kunskaper motsvarande gymnasiet åk 1. Du får bland annat läsa svenska/svenska som andra språk, matematik, samhällskunskap, naturkunskap och engelska. Dessutom har vi friskvård av olika slag. Vi lär oss studieteknik och jobbar mycket i grupp.

Under läsåret gör vi studiebesök på museer och olika arbetsplatser. Ibland går vi på bio eller teater. Vi är också med i skolans gemensamma temavecka, ofta med eget skapande eller friskvård i fokus. Det kan bland annat vara konstnärligt arbete med färg och form, musik eller simning.

Vi på Göteborgs folkhögskola menar att det bästa sättet att lära sig svenska är att främja flerspråkighet Det är lika viktigt att hålla sitt förstaspråk levande som att kunna svenska. Det finns tillgång till studiehandledning och om möjligt sker denna på modersmålet.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://gbg.fhsk.se/kurser/allman-kurs--gymnasieniva/