Vill du arbeta inom vården? I Biskopsgården kan du studera till vårdbiträde och samtidigt få språkstöd i form av Sfi och/eller SAS grund.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år (3 terminer)

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Grundskolekompetens, Svenska motsvarande Sfi C

Kostnader: 850 kr/läsår. Täcker bland annat kostnader för försäkring, viss litteratur och viss kopiering.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 19 aug 2020 - 21 dec 2021

Kontakt:
Ali Amiri-Mosavi

Telefon: 031-382 06 68
E-post:
ali.amiri-mosavi@vgregion.se

Utbildningen till vårdbiträde motsvarar de första 800 poängen på vård- och omsorgsprogrammet. Du studerar bl a hälsopedagogik, medicinsk grundkurs, vård- och omsorgsarbete samt psykologi och psykiatri.

Du får tillgång till språkstöd i form at Sfi alternativt SAS grund och studiehandledning på modersmål och yrkessvenska.

I utbildningen ingår lärarledd klassrumsundervisning i kombination med praktiska övningar och arbetsplatsförlagt lärande ((APL).

Vårdbiträden arbetar inom äldreomsorg, som stöd till personer med funktionsnedsättning samt inom hälso- och sjukvård. Det finns idag ett stort behov av personal inom vården och du har därför stora möjligheter att få jobb efter utbildningen.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://gbg.fhsk.se/kurser/vardbitrade/