Göteborgs folkhögskola, filial Biskopsgårdens nyheter