Stenhantverk med formgivning

Grebbestads folkhögskola


Ansök nu

Stenhantverk med formgivning och skulptur. Grebbestad ligger mitt i stenriket med långa traditioner av stenhuggeri och med den vackra bohusgraniten inpå knuten.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Skriv ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker just den här utbildningen. Bifoga ifylld anmälningsblankett, personbevis, betyg, arbetsintyg och andra dokument som kan vara av värde för antagningen.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 27 aug 2018 - 31 maj 2019

Kontakt

Telefon: 0525-19920
E-post:
grebbestads.folkhogskola@vgregion.se

Vi inleder året med en introduktion i materialet sten och i arbete med handverktyg. Allt material har egna, passande bearbetningsmetoder och utbildningen byggs därför upp från grunden. Det gör vi genom att arbeta med traditionella stenbearbetnings-tekniker och verktyg.

Vi staplar, borrar, delar, hugger, slipar. Därefter börjar vi sakta att arbeta med olika luft och el-drivna verktyg. Men vi undersöker även maskiner i stenindustrin. Den kan vara allt från sågar till datorstyrda fräsmaskiner. Samtidigt inriktar vi oss på formgivning, under särskilda lektioner. Med dessa kunskaper tillverkar vi olika "stenprodukter" med hantverket som grund.

En kort introduktion i smide ingår i kursen. Kursen innehåller förutom sten, formgivning, teknik och bild, form och kroki. För att du skall hinna med

förutsätter utbildningen att du arbetar en del på stenverkstaden även under fritiden.

Ämnen vi läser:

- Materiallära - Sten (geologi, olika stenarter, stenbrytning)
- Stenverktyg -(hand) Användning och verktygens vård och handhavande
- Stenverktyg -(mekaniska) Användning, vård och handhavande (både luft och
- Elmaskiner)
- Stenens olika användningsområden- Historiska + dagsaktuella
- Sten som material - I bruksföremål / design / skulptur / arkitektur / offentlig
- Miljö / monument

Studiebesök & föreläsare

Under kursen kommer vi att åka på studiebesök till museer, skulpturpark, stenbrott, stenrelaterade företag m.m. lyssna till föreläsare från stenbranschen och gästlärare. Under året har vi även olika schemabrytande aktiviteter för hela skolan där alla deltar.

Kostnader

Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedels-berättigande. Du får själv betala för sten och övrigt material som behövs för dina arbeten. Kostnaden beror bl.a. på val av stenart, men kan uppskattas till cirka 8000:- för hela läsåret. Vi delar upp kostnaderna för egen skyddsutrustning och gemensamma förbrukningsmaterial, kostnaden för detta är cirka 600:- per termin och deltagare.

& antagning

Skriv ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker just den här utbildningen. Bifoga ifylld anmälningsblankett, personbevis, betyg, arbetsintyg och andra dokument som kan vara av värde för antagningen.