Scenkonstresidens med fokus på det egna skapandet för enskilda utövare eller grupper.

Kurstyp: Sommar/helg/veckokurs

Studietakt: 100%

Längd: 11 dagar

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Kostnader: Boende och mat betalas av deltagaren, för mer information kontakta eva@uttryckslabbet.com

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Nej

Kurstid: 1 jun 2020 - 12 jun 2020

Plats för kursen: Scenstudion vid Gerlesborg

Kontakt:
Grebbestads folkhögskola

Telefon: 0525-199 20
E-post:
grebbestads.folkhogskola@vgregion.se

Vi ser gärna att deltagarna kommer från olika kulturer och olika konstnärliga områden då just olikheter tycks främja det kreativa- och konstnärliga samtalet. 

 

Första veckan:
Då vi fortsätter vår dialog med Emelie Cajsdotter, vilkens arbete med hästar har intressanta beröringspunkter med vårt sätt att närma oss den sceniska närvaron, kommer förmiddagspasset placeras i någon hästhage i Bullaren tillsammans med Emelie.

Därpå följer vila, lunch och egenreflektion/skrivande, eventuellt med en uppgift. 

Under eftermiddagen arbetar vi vidare i scenstudion.

 

Andra veckan:
Förmiddag: Gemensam träning. Eftermiddagarna ägnas åt en större uppgift som leder till publikredovisning i slutet på veckan.

Sista dagen:
fram till lunch - ägnas åt utvärdering.