Allmän kurs Marinbiologi

Ansök nu

Allmän kurs Marinbiologi

Grebbestads folkhögskola

Ansök nu

En ettårig kurs i Sveriges artrikaste marina miljö. Utbildningen är helt unik för svenska folkhögskolor. För att kunna läsa liknande ämnen i den omfattning som vi gör, krävs annars att man studerar på universitet/högskola. De marina ämnena samt navigation upptar stor del av studietiden i schemat. Resterande del av veckan läser du ur skolans allmänna ämnesutbud.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Naturkunskap 1a1 eller motsvarande.

Kostnader: Du betalar för läromedel, studiebesök och material. Valfria examinationer bekostar du själv; båtförarintyg, kustskepparintyg, radiocertifikat SRC/VHF samt fartygsbefäl klass VIII. Alla studerande betalar en serviceavgift på 1700 kronor per termin.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 24 aug 2021 - 27 maj 2022

Kontakt:
Stina Jakobsson

Telefon: 0525-19920
E-post:
grebbestads.folkhogskola@vgregion.se


Det här är allmän kurs med inriktning Marinbiologi


Allmän kurs är till för dig som vill ta upp dina studier igen. Drömmer du om att studera vidare i framtiden? Folkhögskolan är ett alternativ till gymnasiet och vuxenutbildningar. Att studera hos oss gör det möjligt för dig att komplettera dina tidigare studier med nya behörigheter samt få omdöme och grundläggande behörighet till högskola och yrkeshögskola. Tillsammans skapar vi en kreativ studiemiljö.

Inriktningen Marinbiologi vänder sig främst till dig som har en förmåga att organisera dina studier. Du bör ha klarat av minst 800 poäng på gymnasiet, varav några av de grundläggande kurserna (Sv, En, Ma, Hi, Nk 1a1, Sh, Re). Kursen marinbiologi passar även dig som har minst ett tidigare år på folkhögskola. 
För dig som saknar eller har väldigt få godkända poäng från gymnasiet och inte har läst Allmän kurs tidigare rekommenderar vi att du istället söker någon av våra övriga inriktningar: Bild & form, Hälsa & Livsstil, Plus eller Silver & Smycke.

Vi har även ämnen som ger särskild behörighet. Utbildningen är på heltid. Samtal, gemenskap och deltagande är en viktig del i vår pedagogik.

Det här gör vi på inriktningen 

Utbildningens huvudmoment är marinbiologi, vilket innebär att vi studerar allt från små växtplankton till havets stora däggdjur. Vi lär oss vilka livsformer som finns i havet, hur de ser ut, fungerar och samverkar med varandra och sin omgivning (ekologi). Miljöproblem, fiske och havsbruk (musselodling m.m.) behandlas också i kursen.
Föreläsningar och laborationer varvas med fältstudier och grupparbeten.
Skolans läge och tillgång till båtar gör att vi lätt kan komma ut på havet och samla in organismer eller titta på sälar. För att du ska lära dig hantera en båt och navigera till havs har vi 2,5 timmar navigation i veckan. Du får möjlighet att ta, fartygsbefäl klass VIII och SRC/VHF radiocertifikat.

Om du vill ta sportdykarcertifikat finns det dykföretag i närheten som anordnar kurser.

Ämnen vi läser

 • Marinbiologi
 • Navigation

Efter utbildningen ska du:

 • Fått inblick i hur havet fysiskt fungerar med havsströmmar,tidvatten, språngskikt m.m.
 • Fått inblick i hur havet som livsmiljö fungerar och fått en fördjupad inblick i havets mångfald av organismer.
 • Kunna känna igen och artbestämma några vanligt förekommande plankton, alger, ryggradslösa djur, fiskar och däggdjur.
 • Ha inblick i hur organismerna i havet samspelar med varandra och sin livsmiljö (ekologi).
 • Ha kunskap om och själv provat, metoder för studier av havet och dess organismer.
 • Kunna diskutera havets liv och miljö på ett sakligt sätt.
 • Fått en inblick i hur människan påverkar havsmiljön och hur resurserna kan nyttjas på ett hållbart sätt.
 • Fått möjlighet att ta båtförarintyg, kustskepparintyg, fartygsbefäl kl. VIII och SRC/VHF radiocertifikat. Dock bekostar du examinationerna själv.
 • Fått praktisk kunskap i att hantera en båt. 

Studiebesök och föreläsare

Detta bestäms i samråd mellan lärare och kursdeltagare efter vilka önskemål som finns. Exempel på besöksmål: marinbiologiska laboratorier, akvarier, vetenskapscentra och företag med marin anknytning. Under året har vi schemabrytande aktiviteter där hela skolan deltar.

Framtiden

Efter fullgjord kurs har du fått kunskap om havets biologiska och fysiska miljö och hur den påverkas av olika slags mänsklig aktivitet. Du ska ha fått grundläggande kunskap inom navigation och bra grundkunskaper inom marinbiologi för fortsatta studier på universitet eller motsvarande. Förkunskapskraven för att studera marinbiologi på universitetet är att man ska ha läst de naturvetenskapliga ämnena biologi, kemi, fysik och matte. Man kan inte läsa alla dessa kurser hos oss.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Efter fullgjord kurs har du som studerande fått kunskap om havets biologiska och fysiska miljö och om hur den påverkas av olika slags mänsklig aktivitet. Du ska ha fått grundläggande kunskap inom navigation och bra grundkunskaper inom marinbiologi för fortsatta studier på högskolor eller motsvarande.