Kock - marina och närproducerade råvaror

Profilkurs, Yrkesutbildning Grebbestads folkhögskola
Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1 år
 • Ansök senast:
  Löpande
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Yrkesutbildning

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom matlagning och livsmedelsförädling med fokus på hållbarhet och lokalt producerade råvaror. 

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Lämna intyg och behörigheter som styrker dina förkunskaper samt ett personligt brev. Kursen är CSN-berättigad på eftergymnasial nivå (EGY).

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 23 aug 2022 - 26 maj 2023

Kostnader: utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande. Du betalar en serviceavgift på 1700 kronor per termin. I avgiften ingår: mat och fika vid olika sammankomster, försäkringsskydd under din studietid samt tryckt material. Material ca 5000 kr.

Kontakt: Stefan Sandersnäs

Telefon: 0525-19920

E-post:
grebbestads.folkhogskola@vgregion.se

Kock-Inriktning marina och närproducerade råvaror

Vi kommer att utgå ifrån de kunskaper du bär med dig och utveckla dessa tillsammans med gruppen, samtidigt skaffar du dig ny kunskap inom området marina och närproducerade råvaror. Du kommer att få en bra ingång för vidare utveckling inom näringen.

Förutom matlagning och praktiskt arbete i köket kommer vi att utifrån säsong införskaffa våra råvaror genom lokala producenter. Men även genom fiske av skaldjur och skörd av tång och ostron i våra friska, salta vatten i norra Bohuslän.

Syftet med kursen är att ge ökade kunskaper inom området marina och lokalproducerade råvaror. Kursen ska ge möjligheten till personlig utveckling och att låta människor hitta sin framtid inom en spännande bransch och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Målet är att du efter kursen ska ha såväl gedigen kunskap i ämnet marina och lokalproducerade råvaror som goda kontakter med lokala restauranger och producenter.

Ämnen vi läser

Kursen är uppdelad i fyra ämnesområden som berör ämnet marina och närproducerade råvaror. Alltifrån den grundläggande ekologin till måltidens historia och de praktiska momenten i köket.

Måltidskunskap

• Måltidens upplevelse.

• De lokala råvarornas historia.

• Regional måltidshistoria.

• Specialkost och näringslära.

Praktiskt arbete

• Verksamhetspraktik.

• Grundläggande livsmedelshygien.

• Inhämtning av råvaror.

• Hantering och tillagning av råvaror från jord, skog och hav.

• Experimentell matlagning.

• Studiebesök hos lokala livsmedelsproducenter.

Blå livsmiljöer och havets ekologi

• Marinbiologi.

• Hållbart fiske.

• Påverkan av marina odlingar och havsbruk.

• Livsmedelskedjor och nya marknadsplatser.

Gröna livsmiljöer och skogens ekologi

• Marken och växternas biologi.

• Hållbara odlingar.

• Livsmedelskedjor och nya marknadsplatser.

Om profilkurser/särskilda kurser:

På en särskild kurs ägnar man hela veckan åt specialämne och närliggande ämnen. På Grebbestads folkhögskola går särskilda kurser på heltid, vilket motsvarar 20 timmar i veckan. 

Studiemiljö, studiebesök & föreläsare

Kursen bygger till stor del på kursdeltagarnas erfarenheter men även på våra lärares gedigna kunskap med inspel från etablerade gästföreläsare och kunniga producenter.

Vi kommer att arbete teoretiskt i skolmiljön genom föreläsningar och tematiska studier. De praktiska momenten är lika viktiga och där kommer vi att vara ute i fält med såväl insamling av råvaror som studiebesök och arbete hos lokala producenter. Viss del av kursen kommer att bestå av yrkespraktik i restaurangkök eller i producentled.

Kostnader

Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande. Du betalar en serviceavgift på 1700 kronor per termin. I avgiften ingår: mat och fika vid olika sammankomster, försäkringsskydd under din studietid samt tryckt material. Kostnad för material som hör kursen till är ca 5000 kr/läsår.

Kurstider

Kursen omfattar 36 veckor. Kursstart Ht-2021 Kursen och omfattningen är 100%

Intyg och utbildningsbevis efter avslutad kurs

Under förutsättning att du har klarat utbildningens alla delar får du ett intyg och utbildningsbevis vid utbildningen slut.

Vad krävs för att söka?

Svensk gymnasieskola eller motsvarande. För att tillgodogöra dig utbildningen tror vi att det är bra med några års erfarenhet från restaurang- eller livsmedelsbranschen. Men annan erfarenhet från marina- eller gröna näringen kan också kvalificera dig för kursen.

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Under förutsättning att du har klarat utbildningens alla delar får du ett intyg och utbildningsbevis vid utbildningen slut.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://www.grebbestads.fhsk.se/kurser/sarskilda-kurser/kock/

Grebbestads folkhögskola

En skola vid havet i norra Bohuslän. Skolan har en tydlig hantverksprofil men även kurser i friluftsliv, hälsa och marinbiologi och mycket annat. I skolans välutrustade lokaler och fantastiska natur har du möjlighet att utveckla dina specialintressen och umgås med likasinnade. Skolans miljö inbjuder till aktivitet och deltagarinflytandet är stort. Här anordnar deltagarna exempelvis yoga, klättring och musikverksamhet. Det skapar en trevlig och kreativ atmosfär. Skolan har cirka 140 deltagare. Anpassat boende och undervisningssalar. Hjälpmedel för funktionsvariationer finns. Hissar och hörselslinga finns på skolan.

Läs mer om skolan

Postadress:
Grebbestads folkhögskola
Box 9
457 02 Grebbestad

Besöksadress: Gisslerödsbacken 3

Telefon: 0525-199 20
E-post: grebbestads.folkhogskola@vgregion.se
Webbadress: http://www.grebbestads.fhsk.se/