• Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1 år
 • Ansök senast:
  Löpande
 • Kurstyp:
  Profilkurs

Scenkonst - kropp, rum och rörelse. Under ett år får du enskilt och i grupp möjlighet att utveckla dig själv och ditt skapande. 

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Skriv ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker just den här utbildningen. All information om vad din ansökan skall innehålla hittar du i ansökningsformuläret på Schoolsoft.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 23 aug 2022 - 26 maj 2023

Kontakt: Eva Dal och Michael Norlind

Telefon: 0525-19920

E-post:
grebbestads.folkhogskola@vgregion.se

Särskildkurs Scenkonst

På kursen arbetar vi tillsammans med rumslighet och övningar från fysisk teater/rörelsebaserad scenkonst i en utforskande arbetsmetod. Detta är förhållningssätt och verktyg som du kommer ha nytta och glädje av även utanför scenen. 

På kursen kommer vi arbeta med att utveckla den sceniska kreativiteten och kommunikationen. Genom att arbeta tillsammans får du möjlighet att lära dig mer om dig själv och samspelet med andra.  
 

Så här beskriver lärarna kursen: 

"Vad händer om du, snarare än att utgå från en idé, uppmärksammar och förhåller dig till det som är, uppstår och blir i stunden?  Om du går via kroppen?  

Genom exakthet och precision övar du din lyhördhet. Ju mer du lägger märke till desto mer får du att använda dig av.  

Utifrån "den tomma spelplatsen" kan vi närma oss det, genom tiderna, så grundläggande för människan som att berätta, gestalta och åskådliggöra. 

Rummet, spelplatsen, kan i vårt fall vara; en scenstudio, en skog, en berghäll eller kanske ett torg, vilka alla har sin specifika inverkan på berättelsen"

 
Vi jobbar med: 
 

 • Fysisk träning
 • Plastisk träning 
 • Improvisation 
 • Scenisk komposition 
 • Röst
 • Rytm 
 • Rumslighet
 • Platsspecifik storytelling
 • Skrivande 
 • Samexistens och hållbart liv 
 • Självkännedom 
   

Kostnader 

Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande. Du får själv betala för eventuellt material och studieresor vilket sammanlagt uppskattas till ca 4000 kr. Alla studerande betalar en serviceavgift på 1700 kronor per termin. I avgiften ingår: mat och fika vid olika sammankomster, försäkringskydd under din studietid samt tryckt material.

  
Ansökan & antagning 

Skriv ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker den här utbildningen. Bifoga ifylld anmälningsblankett, personbevis, betyg, arbetsintyg och andra dokument som kan vara av värde för antagningen. Vi kommer att ringa dig som har sökt kursen för en telefonintervju under rekryteringsperioden. Du är även välkommen att komma på besök under vårens pågående kurs. 


Vi välkomnar deltagare med olika bakgrund och erfarenheter. Du ska fylla minst 18 år det år som kursen startar. Ring 0525 - 19920 för frågor rörande ansökan mm.  
 

Gästlärare och studiebesök 

Emelie Cajsdotter är återkommande gästlärare på kursen. Emelie arbetar med djurkommunikation och har stor erfarenhet från hästvärlden. Genom att få inblick i hur hästar lever i sin flock kan vi lära oss mer om oss själva. Dessutom får vi en värdefull referens till vad vår sceniska träning i närvaro och medvetenhet kan ge möjlighet till i ett större perspektiv. 

Gunilla Fasth är återkommande gästlärare i skrivande och jobbar bland annat med flödesskrivning och berättande. 

Boende 

För boende nära Scenstudion kontakta Eva Dal eva@uttryckslabbet.com   
På rimligt avstånd från scenstudion finns rum, lägenheter och hus.  
 

Framtiden

Efter avslutad kurs är förhoppningen att deltagaren tillvaratagit möjligheten att utveckla sina verktyg; kroppslig medvetenhet, utveckling av röst och 
rytm, samt sin tillit till och förståelse för det egna skapandet. 
 

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

grundläggande kunskaper för fortsatta studier och/eller eget skapande.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
http://www.grebbestads.fhsk.se/kurser/sarskilda-kurser/scenkonst/

Grebbestads folkhögskola

En skola vid havet i norra Bohuslän. Skolan har en tydlig hantverksprofil men även kurser i friluftsliv, hälsa och marinbiologi och mycket annat. I skolans välutrustade lokaler och fantastiska natur har du möjlighet att utveckla dina specialintressen och umgås med likasinnade. Skolans miljö inbjuder till aktivitet och deltagarinflytandet är stort. Här anordnar deltagarna exempelvis yoga, klättring och musikverksamhet. Det skapar en trevlig och kreativ atmosfär. Skolan har cirka 140 deltagare. Anpassat boende och undervisningssalar. Hjälpmedel för funktionsvariationer finns. Hissar och hörselslinga finns på skolan.

Läs mer om skolan

Postadress:
Grebbestads folkhögskola
Box 9
457 02 Grebbestad

Besöksadress: Gisslerödsbacken 3

Telefon: 0525-199 20
E-post: grebbestads.folkhogskola@vgregion.se
Webbadress: http://www.grebbestads.fhsk.se/