Allmän kurs Marinbiologi

Behörighetsgivande kurs Grebbestads folkhögskola
Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1 år
 • Ansök senast:
  Löpande
 • Kurstyp:
  Behörighetsgivande kurs

En ettårig kurs i Sveriges artrikaste marina miljö där du får fördjupa dig inom marinbiologi men även lära dig grunderna i att navigera på havet. Utbildningen är helt unik för svenska folkhögskolor.

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Löpande antagning.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 22 aug 2023 - 24 maj 2024

Kostnader: Du betalar för läromedel, studiebesök och material. Valfria examinationer bekostar du själv; båtförarintyg, ca 650 kr. Alla studerande betalar en serviceavgift på 1700 kronor/termin.

Kontakt: Linnea Mattsson Thorngren

Telefon: 0525-19920

E-post:
grebbestads.folkhogskola@vgregion.se

Det här är allmän kurs

Allmän kurs är till för dig som vill ta upp dina studier igen. Drömmer du om att studera vidare i framtiden? Folkhögskolan är ett alternativ till gymnasiet och vuxenutbildningar. Tillsammans skapar vi en kreativ studiemiljö.

Vi har även ämnen som ger särskild behörighet. Utbildningen är på heltid. Samtal, gemenskap och deltagande är en viktig del i vår pedagogik.
Inriktningen marinbiologi upptar 30% av dina heltidsstudier. Resterande del av veckan läser du ur skolans allmänna ämnesutbud. Det gör det möjligt för dig att komplettera dina tidigare studier med nya behörigheter samt få omdöme och grundläggande behörighet till högskola och yrkeshögskola.

Inriktning Marinbiologi

Utbildningens huvudmoment är marinbiologi, vilket innebär att vi studerar allt från små växtplankton till havets stora däggdjur. Vi lär oss vilka livsformer som finns i havet, hur de ser ut, fungerar och samverkar med varandra och sin omgivning (ekologi). Miljöproblem, fiske och havsbruk behandlas också i kursen.

Föreläsningar och laborationer varvas med fältstudier och grupparbeten. Skolans läge och tillgång till båtar gör att vi lätt kan komma ut på havet och samla in organismer eller titta på sälar. För att du ska lära dig hantera en båt och navigera till havs ingår även en mindre del navigation i kursen som ger dig möjlighet att ta förarintyg för båt. Om du vill ta sportdykarcertifikat finns det dykföretag i närheten som anordnar kurser.

Ämnen vi läser

 • Marinbiologi
 • Navigation

Efter utbildningen ska du:

 • Fått inblick i hur havet fysiskt fungerar med havsströmmar, språngskikt m.m. 
 • Fått inblick i hur havet som livsmiljö fungerar och fått en fördjupad inblick i havets mångfald av organismer.
 • Kunna känna igen och artbestämma några vanligt förekommande plankton, alger, ryggradslösa djur, fiskar och däggdjur.
 • Ha inblick i hur organismerna i havet samspelar med varandra och sin livsmiljö (ekologi).
 • Ha kunskap om, och själv provat, metoder för studier av havet och dess organismer.
 • Kunna diskutera havets liv och miljö på ett sakligt sätt.
 • Fått en inblick i hur människan påverkar havsmiljön och hur resurserna kan nyttjas på ett hållbart sätt.
 • Fått möjlighet att ta båtförarintyg. Dock bekostar du examinationen själv.
 • Fått praktisk kunskap i att hantera en båt.

Studiebesök och föreläsare

Detta bestäms i samråd mellan lärare och kursdeltagare efter vilka önskemål som finns. Exempel på besöksmål: marinbiologiska laboratorier, akvarier, vetenskapscentra och företag med marin anknytning. Under året har vi schemabrytande aktiviteter där hela skolan deltar.

Framtiden

Efter fullgjord kurs har du fått kunskap om havets biologiska fysiska miljö och hur den påverkas av olika slags mänsklig aktivitet. Du ska ha fått grundläggande kunskap inom marinbiologi och navigation för fortsatta studier på universitet eller motsvarande. Förkunskapskraven för att studera marinbiologi på universitetet är att man ska ha läst de naturvetenskapliga ämnena biologi, kemi, fysik och matte. Man kan inte läsa alla dessa kurser hos oss. 

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter fullgjord kurs har du som studerande fått kunskap om havets biologiska och fysiska miljö och om hur den påverkas av olika slags mänsklig aktivitet. Du ska ha fått grundläggande kunskap inom navigation och bra grundkunskaper inom marinbiologi för fortsatta studier på högskolor eller motsvarande.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://www.grebbestads.fhsk.se/kurser/allmanna-kurser/marinbiologi/

Grebbestads folkhögskola

En skola vid havet i norra Bohuslän. 

Läs mer om skolan

Postadress:
Grebbestads folkhögskola
Box 9
457 02 Grebbestad

Besöksadress: Gisslerödsbacken 3

Telefon: 0525-199 20
E-post: grebbestads.folkhogskola@vgregion.se
Webbadress: http://www.grebbestads.fhsk.se/

Nu har jag hittat det som verkligen passar mig

Marta Schubert hade tidigare testat på flera olika utbildningar och yrken. Det var först när hon började på Utemiljökursen på Angered folkhögskola som hon kände att hon hittat rätt. Och utbildningen ledde till jobb direkt.

Läs hela artikeln