Målet med studierna på allmän kurs är att du ska få en bättre allmänbildning, bättre självförtroende och behörigheter för vidare studier på högskola och universitet.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs, Distanskurs

Träffar:
2 obligatoriska träffar

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: 2 maj 2019

Lediga platser: Ja

Kostnader: 20 kr/månad (försäkring)

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 21 aug 2019 - 5 jun 2020

Kontakt

Lars Bägerfeldt

Telefon: 0502-178 00
E-post:
lars@skolahelliden.se

OBS!
Ansök senast 2 maj 2019

Vill du läsa för grundläggande behörighet till högskola och samtidigt känna att du kan påverka dina studier? Vår allmänna kurs på distans ger dig stora möjligheter att själv styra över dina studier och var du befinner dig. Vi möts via datorn i ett digitalt klassrum.

Frihet och medinflytande

Vi vill gärna utforma studiearbetet i nära samverkan mellan dig som läser här och oss lärare. Det betyder att du har inflytande över dina studier men att du också får ta egna initiativ och engagera dig för att få ett bra studieresultat. Att läsa på distans kräver självdisciplin och förmåga att strukturera sina studier på egen hand.

Den Allmänna kursen är den enda kursen på Hellidens folkhögskola som kan ge behörighet till högskolestudier.

Behörigheter

Du läser ämnen som kan ge grundläggande och särskild behörighet till högskolestudier. Vi kan ge följande behörigheter på distanskursen:

Grundläggande behörigheter
Svenska 1, 2, 3
Engelska 5, 6
Matematik 1
Samhällskunskap 1
Naturkunskap 1
Religionskunskap 1
Historia 1
Särskilda behörigheter
Engelska 7
Matematik 2, 3
Samhällskunskap 2
Naturkunskap 2
Religionskunskap 2
Historia 2

Att läsa på distans

Du studerar med dator och internet som hjälpmedel. Vi använder Google G Suite for Education som lärplattform. Gruppen samlas för fysiska träffar på Hellidens folkhögskola dels innan man börjar, dels när studierna börjar bli klara.

Det är viktigt att man tar del av diskussionerna på våra onlinemöten som sker i mindre grupper via internet, vilka sker på fasta tider under hela läsåret. Därför är det nödvändigt att alla har en dator med kamera och mikrofon.

Besök oss

Du är välkommen att besöka oss här på skolan ifall du funderar på distansstudier. Vill du träffa oss för att se hur studierna går till och vilka vi är, eller vad det innebär att läsa på distans, kontakta gärna kursansvarig.

Har du frågor angående distanskursen, kontakta gärna kursansvarig Lars Bägerfeldt.

Om Helliden

Hellidens folkhögskola ger folkbildning och utbildning i en kreativ och utvecklande drogfri miljö. Skolan är en mötes- och växtplats för människor i utveckling. All verksamhet på Helliden utgår från principen alla människors lika rätt och värde.

På Hellidens folkhögskola finns många kurser med kreativ inriktning. Förutom vår allmänna kurs har vi utbildningar inom konst, konsthantverk, grafik och grafisk design. Här lär du känna skapande människor från hela landet som sökt sig till oss för att läsa för behörigheter, för att gå grundläggande utbildningar eller för att fördjupa sitt konstnärskap. Vi står för en öppen och tillåtande miljö där du kan lära grunder, skapa fritt och få inblick i olika sätt att uttrycka dig.

Vi tycker att det är viktigt med bildning och kultur. Vi vill också att man skall ha möjlighet till kontakter med övriga deltagare på skolan, inte bara de som går i den egna gruppen. Därför ordnar vi regelbundet föreläsningar och annan undervisning där deltagare från skolans olika linjer blandas. Under våra valbara veckor har du möjlighet att fördjupa och bredda dina studier genom egna val.

Hellidens folkhögskola har en tydlig profil fri från alkohol och andra droger. Blåbandsrörelsen äger och driver Helliden. Det är en nykterhetsorganisation med en demokratisk, kristen, humanistisk grundsyn som verkar för ett bättre samhälle fritt från alkohol och narkotika.

Skolan har cirka 135 studerande och internatet har cirka 50 platser. Hellidens slott ligger cirka 2 km från Tidaholms centrum. Tidaholm har goda bussförbindelser med Skövde och Falköping.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Studierna kan ge grundläggande behörighet för hög­skolestudier. Du kan också läsa in särskild behörighet i vissa ämnen.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://helliden.se/utbildningar/allman-kurs-pa-distans/