Vi läser huvudsakligen ämnen som ger grundläggande och särskild behörighet till högskolestudier.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Kostnader: 500 kr/månad (Försäkring, kultur, telefon och IT, kopiering och utskrifter, visst obligatoriskt material, förmiddagskaffe)

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 21 aug 2019 - 5 jun 2020

Kontakt:
Kerstin Alexandersson

Telefon: 0502-178 00
E-post:

Kursen vänder sig till dig som behöver bättra på dina kunskaper på grundskole- eller gymnasienivå. Den öppnar en rad olika möjligheter till vidare studier men ger dig också ett bättre självförtroende och en bredare allmänbildning. Den allmänna kursen är den enda kursen på Hellidens folkhögskola som kan ge fullständiga behörigheter för högskolestudier.

På Helliden utformas studiearbetet i nära samverkan mellan deltagare och lärare. Det betyder att du har inflytande över dina studier och att du tar ett stort eget ansvar för att nå ett bra studieresultat.

Behörigheter

Studierna kan ge grundläggande behörighet för högskolestudier. Det är dina förkunskaper och tidigare studier som bestämmer hur länge du behöver studera (1-3 år) för att nå den behörighet du vill ha. På Hellidens folkhögskola kan vi ge följande behörigheter.

Grundläggande behörigheter

Svenska 1, 2, 3
Engelska 5, 6
Matematik 1
Samhällskunskap 1a1
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Historia 1a1

Särskilda behörigheter

Samhällskunskap 1a2
Naturkunskap 1a2
Historia 1a2
Engelska 7
Matematik 2, 3
Samhällskunskap 2
Naturkunskap 2
Religionskunskap 2
Historia 2

Behörighet till yrkehögskola

Om man vill läsa in behörighet till yrkeshögskola gäller de grundläggande behörigheterna, utom Svenska 2 och 3 samt Engelska 6.

Valbara kurser

Varje läsår innehåller även ett antal veckor med valbara kurser, där kursens ordinarie schema bryts och du väljer fritt ur ett kursutbud. Då kan du välja att göra något helt annat som teckning, drejning, screentryck, läsecirkel, bokbinderi, skrivarvecka, stresshantering, livsfilosofi (kursutbudet varierar från år till år)

Allmän kurs är mer än behörigheter

Läser du Allmän kurs läser du alla ämnen som ingår i kursen och kan inte välja bort ämnen. Att läsa här är att bli en del av en grupp, se helheter och lösningar och att utvecklas som människa. Därför har vi obligatorisk närvaro.

Om Helliden

Hellidens folkhögskola ger folkbildning och utbildning i en kreativ och utvecklande drogfri miljö. Skolan är en mötes- och växtplats för människor i utveckling. All verksamhet på Helliden utgår från principen alla människors lika rätt och värde.

På Hellidens folkhögskola finns många kurser med kreativ inriktning. Förutom vår allmänna kurs har vi utbildningar inom konst, konsthantverk, grafik och grafisk design. Här lär du känna skapande människor från hela landet som sökt sig till oss för att läsa för behörigheter, för att gå grundläggande utbildningar eller för att fördjupa sitt konstnärskap. Vi står för en öppen och tillåtande miljö där du kan lära grunder, skapa fritt och få inblick i olika sätt att uttrycka dig.

Vi tycker att det är viktigt med bildning och kultur. Vi vill också att man skall ha möjlighet till kontakter med övriga deltagare på skolan, inte bara de som går i den egna gruppen. Därför ordnar vi regelbundet föreläsningar och annan undervisning där deltagare från skolans olika linjer blandas. Under våra valbara veckor har du möjlighet att fördjupa och bredda dina studier genom egna val.

Hellidens folkhögskola har en tydlig profil fri från alkohol och andra droger. Blåbandsrörelsen äger och driver Helliden. Det är en nykterhetsorganisation med en demokratisk, kristen, humanistisk grundsyn som verkar för ett bättre samhälle fritt från alkohol och narkotika.

Skolan har cirka 135 studerande och internatet har cirka 50 platser. Hellidens slott ligger cirka 2 km från Tidaholms centrum. Tidaholm har goda bussförbindelser med Skövde och Falköping.

Du betalar för material och böcker, liksom för kostnader i samband med studieresor och studiebesök. Om du vill äta och bo på Helliden betalar du särskilt för detta (4 260 kr/månad för boende i eget rum med frukost, lunch och hyra, 3 670 kr/månad för boende i dubbelrum med frukost, lunch och hyra).

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Studierna kan ge grundläggande behörighet för högskolestudier. Du kan också läsa in särskild behörighet i vissa ämnen.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://helliden.se/utbildningar/allman-kurs/