Berättande fotografi - distans

Hellidens folkhögskola


Ansök nu
En kurs för dig som vill utvecklas i ditt fotograferande, lära dig mer om hur du berättar med bilder och vad som gör att en bild blir intressant och syns och känns.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
2 frivilliga träffar

Studietakt: 100%

Längd: 1 år 30 veckor

Ansök senast: 25 aug 2019

Lediga platser: Ja

Kostnader: 20 kr/månad (försäkring)

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 9 sep 2019 - 15 maj 2020

Kontakt:
Bertil Lindgren

Telefon:
E-post:
bertil.lindgren@helliden.se

OBS!
Ansök senast 25 aug 2019

Intresset för att fotografera och titta på fotografier har aldrig varit så stort som nu. Tekniken har blivit allt enklare att klara av, men för att skapa bilder som syns och sticker ut så måste bilderna ha innehåll, berätta och beröra. Det är just det som är målet med denna distanskurs, att ge dig tillgång till kunskapen om hur du gör bilder som sticker ut och når fram. En spännande kurs för dig som vill utvecklas i ditt fotograferande, lära dig mer om hur du berättar med bilder och vad som gör att en bild blir intressant och syns och känns. Du kan arbeta dokumenterande eller med ett mer personligt berättande. Kommunikation, organisation, planering och marknadsföring är andra ämnen du får möjlighet att lära dig om. Du får flera tillfällen att visa ditt arbete och få respons både enskilt och i grupp under kursen. Kursen har två närträffar men större delen är på distans med online möten varje vecka.

Kursfakta

Du ansöker med ansökningsblankett, ett personligt brev och 5-10 bilder (endast printar inskickade till skolan så att de är här i god till sista ansökningsdag).

Två närträffar, en i början av kursen och en vid och avslutningen i övrigt helt på distans.

Träffarna kostar 100 kr/dag för fika, lunch och visst material. Om du vill övernatta på skolan kostar det mellan 165-305 kr/dygn. Då ingår rum och frukost. Till det kommer dina egna resekostnader.

Kursens mål

Målet med kursen är att ge eleven möjlighet att utveckla sitt fotografiska bildberättande och skaffa sig en bättre insikt i yrkesrollen och förbereda för högre studier

Kursens syfte

Syftet med kursen är att öka deltagarnas förmåga att berätta med fotografisk bild. Att få en ökad kunskap om kommunikationens grunder och hur man som fotograf fyller en bild med underhåll. Att utveckla sitt fotograferande och förmågan att formulera sig kring den. Kursen vill förbereda och ge förutsättningar för högre studier Deltagarna ska ges möjlighet att utveckla de färdigheter som yrkesrollen kräver utöver det rena fotoarbetet.

Antagningskrav

Du behöver goda kunskaper inom fotografering och grundläggande kunskaper i bildbearbetning. Tillgång til internet  och vana att kommunicera digitalt

Vi börjar med att du får lära dig om GAFE, vårt kommunikationssystem och får information om hur kursen är upplagd denna information får du online tilsammans med de inledande uppgifterna.  Kursen är sedan uppdelad i inledande uppgifter som redovisas online och därefter ett större eget projekt. Du kommer att få det stöd och den hjälp du behöver för att framgångsrikt formulera, planera och genomföra ditt projekt. Projektet redovisar du tillsammans med de andra deltagarna vid vår avslutningsträff. Utöver dessa fotoinriktade uppgifter kommer du att arbeta med andra uppgifter som inte handlar om fotografi utan organisation och att nå sina mål.

Vi arbetar med veckokontakt mellan lärare och deltagare samt olika uppgifter att redovisa och reflektera över inom gruppen. Dessa kontakter sker online. God närvaro och genomförande av en uppgift krävs för att fortsätta kursen till nästa uppgift.

Om Helliden
Hellidens folkhögskola ger folkbildning och utbildning i en kreativ och utvecklande drogfri miljö. Skolan är en mötes- och växtplats för människor i utveckling. All verksamhet på Helliden utgår från principen alla människors lika rätt och värde.

På Hellidens folkhögskola finns många kurser med kreativ inriktning. Förutom vår allmänna kurs har vi utbildningar inom konst, konsthantverk, grafik och grafisk design. Här lär du känna skapande människor från hela landet som sökt sig till oss för att läsa för behörigheter, för att gå grundläggande utbildningar eller för att fördjupa sitt konstnärskap. Vi står för en öppen och tillåtande miljö där du kan lära grunder, skapa fritt och få inblick i olika sätt att uttrycka dig.

Vi tycker att det är viktigt med bildning och kultur. Vi vill också att man skall ha möjlighet till kontakter med övriga deltagare på skolan, inte bara de som går i den egna gruppen. Därför ordnar vi regelbundet föreläsningar och annan undervisning där deltagare från skolans olika linjer blandas. Under våra valbara veckor har du möjlighet att fördjupa och bredda dina studier genom egna val.

Hellidens folkhögskola har en tydlig profil fri från alkohol och andra droger. Blåbandsrörelsen äger och driver Helliden. Det är en nykterhetsorganisation med en demokratisk, kristen, humanistisk grundsyn som verkar för ett bättre samhälle fritt från alkohol och narkotika.

Skolan har cirka 135 studerande och internatet har cirka 50 platser. Hellidens slott ligger cirka 2 km från Tidaholms centrum. Tidaholm har goda bussförbindelser med Skövde och Falköping.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://helliden.se/utbildningar/berattande-fotografi-distans/