Grafikskolan - konstgrafisk grundkurs

Hellidens folkhögskola


Ansök nu
Kursens kännetecken: Grundläggande utbildning i grafik, främst litografi. Måleri, modellteckning och konst- och kulturhistoria är viktiga moment. Det självständiga bildskapandet står i centrum och experimentellt konstnärligt arbete genomsyrar verksamheten.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: arbetsprov

Kostnader: 600 kr/månad (Försäkring, kultur, telefon och IT, kopiering och utskrifter, visst obligatoriskt material)

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 21 aug 2019 - 5 jun 2020

Kontakt:
JM Schmidt

Telefon: 0502-143 34
E-post:
lito@helliden.se

Hellidens Grafikskola ligger på Vulcanön i Tidaholms centrum, några kilometer från Helliden. Vi håller till i en del av de industribyggnader som en gång tillhörde Vulcans tändsticksfabrik. Detta ger skolan en alldeles egen charm.

Alla deltagare har en egen plats både i grafik- och målarateljéerna. Grafikverkstad och målarateljéer är öppna dygnet runt med obegränsad möjlighet till eget arbete. I anslutning till grafikverkstaden finns en handpappersverkstad där det finns möjlighet att tillverka eget tryckpapper eller arbeta mer fritt med ”paper art”.

Litografi, koppargrafik och screen

Vi undervisar i alla traditionella konstgrafiska tekniker men litografi är vår specialitet som vi är mycket stolta över. Hellidens Grafikskola är faktiskt ensamma i landet att ge konststuderande en heltäckande utbildning i litografi. Skolan har vid sidan av de egna lärarna ett system med gästlärare, väletablerade konstnärer, som tillför undervisningen nya kreativa injektioner.

Studieresor

Skolan gör en del arbets- och studieresor för att ge deltagarna ökad kunskap om svensk och internationell konst samt för att ge inspiration till det egna skapandet. Kostnaden för resor och arbetsmaterial står du för själv. Genom att skolan varje år ger ut en elevmapp med grafiska blad brukar dock resekostnaderna aldrig bli något problem. Hellidens Grafikskola har också ett brett internationellt kontaktnät och kan erbjuda studentutbyte med flera europeiska länder

Inte bara en konstskola

Grafikskolan är inte bara en konstskola utan också en kollektivverkstad för yrkesverksamma konstnärer. Dessa kan komma resande till Tidaholm från alla Sveriges hörn men också konstnärer från andra nationer och andra världsdelar kommer hit för att jobba här med sin konst.Till verkstaden kommer varje år ett flertal mycket väletablerade konstnärer för att med hjälp av verkstadens mästertryckare skapa grafiska upplagor. Knuten till verkstaden finns en konsthall för visning av både samtida och historisk grafisk konst.

Grund och fortsättning

Grafikskolan är indelad i två kurser och på två nivåer, vilka vardera är 1-2 år långa. Den ena är en konstgrafisk grundkurs på gymnasial nivå, den andra en fördjupningskurs på eftergymnasial nivå: konstgrafisk fördjupningskurs. Vissa moment i studierna samordnas med kursen Konstnärligt basår.

Valbara veckor

Varje läsår innehåller även ett antal veckor med valbara kurser, under dessa kan du antingen fördjupa dig ytterligare i ett intresseområdet, som t.ex. foto eller illustration, eller ta del av skolans breda utbud av övriga kurser: teckning, samhällsfrågor, måleri, handpapperstillverkning, silversmide, konflikthantering, screentryck, keramik, portfolio och friluftsliv.

Både innehåll och antal veckor kan variera mellan läsåren.

Studieekonomi

Fördjupningskursen berättigar till studiemedel på eftergymnasial nivå.

Du kan alltid söka efter sista ansökningsdag, då det ibland uppstår återbudsplatser.

Din ansökan ska innehålla fyra delar

    Ansökningsblanketten
  • Ett personbevis och om du har några betyg från tidigare utbildningar. Skicka inga originalhandlingar.
  • Arbetsprover
  • Ett personligt brev

 

Om Helliden

Hellidens folkhögskola ger folkbildning och utbildning i en kreativ och utvecklande drogfri miljö. Skolan är en mötes- och växtplats för människor i utveckling. All verksamhet på Helliden utgår från principen alla människors lika rätt och värde.

På Hellidens folkhögskola finns många kurser med kreativ inriktning. Förutom vår allmänna kurs har vi utbildningar inom konst, konsthantverk, grafik och grafisk design. Här lär du känna skapande människor från hela landet som sökt sig till oss för att läsa för behörigheter, för att gå grundläggande utbildningar eller för att fördjupa sitt konstnärskap. Vi står för en öppen och tillåtande miljö där du kan lära grunder, skapa fritt och få inblick i olika sätt att uttrycka dig.

Vi tycker att det är viktigt med bildning och kultur. Vi vill också att man skall ha möjlighet till kontakter med övriga deltagare på skolan, inte bara de som går i den egna gruppen. Därför ordnar vi regelbundet föreläsningar och annan undervisning där deltagare från skolans olika linjer blandas. Under våra valbara veckor har du möjlighet att fördjupa och bredda dina studier genom egna val.

Hellidens folkhögskola har en tydlig profil fri från alkohol och andra droger. Blåbandsrörelsen äger och driver Helliden. Det är en nykterhetsorganisation med en demokratisk, kristen, humanistisk grundsyn som verkar för ett bättre samhälle fritt från alkohol och narkotika.

Skolan har cirka 135 studerande och internatet har cirka 50 platser. Hellidens slott ligger cirka 2 km från Tidaholms centrum. Tidaholm har goda bussförbindelser med Skövde och Falköping.

Du betalar för material och böcker, liksom för kostnader i samband med studieresor och studiebesök. Om du vill äta och bo på Helliden betalar du särskilt för detta (4 260 kr/månad för boende i eget rum med frukost, lunch och hyra, 3 670 kr/månad för boende i dubbelrum med frukost, lunch och hyra).

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Färdigheter i konstgrafiskt tryck, främst litografi. Kursen förbereder också för högre konstutbildningar.