Formgivare eller illustratör? Utbildningen Grafisk design är en fördjupning inom områdena grafisk formgivning, visuell och skriftlig kommunikation samt illustration.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: arbetsprov

Kostnader: 620 kr/månad (Försäkring, kultur, telefon och IT, kopiering och utskrifter, visst obligatoriskt material, förmiddagskaffe)

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 21 aug 2019 - 5 jun 2020

Kontakt:
Yvonne Jonsson

Telefon: 0502-178 00
E-post:
grafiskdesign@helliden.se

Utbildningen förbereder dig för vidare studier på högskolenivå inom designområdet eller för fortsatt eget arbete. 

Utbildningen innehåller alla steg från idéarbete till färdigt original och integrerar både visuell och skriftlig kommunikation. Hur de fungerar tillsammans och var och en för sig. Teori varvas med praktisk tillämpning och stor vikt läggs vid självständigt undersökande arbete. En central del är reflektion och analys av eget och andras arbeten ur en kommunikativ aspekt. Du söker med arbetsprover.

Kursinnehåll
Idéarbete, typografi, grafisk form, layout, komposition och färglära, foto, teckning och illustration. Färdigställande av digitalt original, papperskunskap och bokbinderi. Kreativa skrivövningar, skrivandets process och hantverk, text- och bildsamverkan, copy.

Utbildning i Illustrator, Photoshop och InDesign ingår och integreras i övriga ämnen.

Varje läsår innehåller även ett antal veckor med valbara kurser. Under dessa kan du antingen fördjupa dig ytterligare i ett intresseområdet, som t.ex. foto eller illustration, eller ta del av skolans breda utbud av övriga kurser: litografi, samhällsfrågor, måleri, handpapperstillverkning, silversmide, konflikthantering, screentryck, keramik, portfolio och friluftsliv. Både innehåll och antal veckor kan variera mellan läsåren.

Lokaler
Vi håller till högst upp på skolan, i stora och rymliga lokaler. Du får en egen arbetsplats, med skrivbord och materialförvaring. Här finns ateljéplats, dator-salar och stora möjligheter till allt från stora måleriprojekt till pingis... Du har tillgång till datorer, lokaler och utrustning även utanför lektionstid.

Ansökan
Till din ansökan ska du bifoga ett personligt brev med en kort beskrivning av dig själv och varför du söker utbildningen samt obligatoriska uppgifter (läs mer nedan). Om du skickar dina arbetsprover med post ska de vara emballerade på ett sådant sätt att vi kan återlämna dem i samma emballage. Arbetsproverna returneras per post om du bifogat returporto.

Du kan söka digitalt till kursen. Läs mer på den här länken:

https://helliden.se/utbildningar/grafisk-design/

Arbetsprover till läsåret 2019-20

Obligatoriska uppgifter för Grafisk design:

Uppgift 1
Kommer du ihåg ditt första sommarlov, oxjärparna i skolmatsalen eller första gången du cyklade ner för brantaste backen? Kan du föreställa dig hur det var när din mormor och morfar träffades? Illustrera ett minne, en händelse ur din historia. Det kan vara något som har hänt dig, men det kan också vara något som hände innan du fanns, i din släkt till exempel. Arbeta i valfri teknik.

Uppgift 2
Tänk dig framtiden. Nu är romanen om dig här. Vad heter den? Hur ser den ut?  Skapa omslagets framsida, arbeta med titel, färg, form och bild. Du bestämmer! 

Uppgift 3
Tre valfria arbeten som är representativa för ditt sätt att arbeta med text, bild och form.

Alla uppgifter är fria och tolkningsbara. Du kan arbeta i vilken teknik du vill: teckna, måla, fota, collage… för hand eller i datorn.

Ansökningshandlingarna (ansökningsblankett, personbevis, intyg osv) ska skickas per post. Även de obligatoriska uppgifterna kan skickas med post, som original eller utskrifter tillsammans med övriga ansökningshandlingar, eller presenteras digitalt på USB/CD/DVD. Skickar du en digital presentation ska den sparas i PDF-format. (alla arbetsproverna läggs ihop i ett dokument). Har du en digital presentation kan du alternativt välja att maila den till  yvonne@skolahelliden.se

Om Helliden
Hellidens folkhögskola ger folkbildning och utbildning i en kreativ och utvecklande drogfri miljö. Skolan är en mötes- och växtplats för människor i utveckling. All verksamhet på Helliden utgår från principen alla människors lika rätt och värde oavsett kön, etnicitet, religion, social ställning eller politisk åskådning.

Hellidens folkhögskola har en tydlig profil fri från alkohol och andra droger. Blåbandsrörelsen äger och driver Helliden. Det är en nykterhetsorganisation med en demokratisk, kristen, humanistisk grundsyn som verkar för ett bättre samhälle fritt från alkohol och narkotika.

Skolan har cirka 135 studerande och internatet har cirka 50 platser. Hellidens slott ligger cirka 2 km från Tidaholms centrum. Tidaholm har goda bussförbindelser med Skövde och Falköping.

Du betalar för material och böcker, liksom för kostnader i samband med studieresor och studiebesök. Om du vill äta och bo på Helliden betalar du särskilt för detta (4 260 kr/månad för boende i eget rum med frukost, lunch och hyra, 3 670 kr/månad för boende i dubbelrum med frukost, lunch och hyra).

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Utbildningen förbereder dig för vidare studier eller fortsatt eget arbete inom designområdet. Du får kunskaper i grafisk formgivning, visuell och skriftlig kommunikation samt illustration.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://helliden.se/utbildningar/grafisk-design/